Про організацію роботи класних керівників

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ХМІЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

СЕЛА САЛЬНИЦЯ»

22022, с. Сальниця вул.. Соборна, 48, тел..3-91-71

 

№    від ________________2019 року

 

Про організацію роботи

класних керівників

 

Згідно з Положенням про класного керівника класний керівник повинен вирішувати ряд завдань, що пов'язані і соціально-психологічною функцією (формування відносин учнів зі своїми однолітками в класі, згуртування колективу, самоврядування, виховання дисциплінованості, відповідальності, формування вмінь своєчасно виявити і вирішувати конфліктну ситуацію тощо), організаторською функцією (підтримання позитивної ініціативи учнів, організація самоврядування тощо). Класний керівник організовує діяльність за різними напрямками: морально-правова культура школярів, естетичний і фізичний розвиток, трудове і економічне виховання, створення умов для пізнання самого себе. У зв’язку з цим,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Діяльність класного керівника здійснювати згідно з основними завданнями загальної середньої освіти:

-     виховання особистості учня, його наукового світогляду розвитку його здібностей і обдарувань;

-     виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

-     виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

-     реалізація права учнів на вільне формування політичних і світових переконань;

-     виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-     виховання свідомого ставлення до свого здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів.

Постійно, класні керівники 111-х класів.

2. Класним керівникам 1–11 класів:

2.1. Відвідувати уроки свого класу. Обов'язково проводити один раз на рік відкритий виховний захід. Сценарій відкритого заходу надати заступнику директора з виховної роботи.

Протягом навчального року, класні керівники 1– 11-х класів.

2.2. Обов’язково бути присутніми на всіх позакласних виховних  заходах свого класу та загальношкільних виховних позакласних заходах зі своїм класом.

      Протягом навчального року, класні керівники 1 – 11-х класів.

2.3. Здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями правил внутрішньо шкільного розпорядку школи, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

      Постійно, класні керівники 1– 11-х класів.

 2.4. Інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності   

      учнів педагогічну раду, адміністрацію школи, бать­ків.

      Постійно, класні керівники 111-х класів.

 2.5. Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати  його від будь-якого фізичного та психічного насилля, своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загально­людської моралі.

      Постійно, класні керівники 1 11-х класів.

 2.6. Пропагувати здоровий спосіб життя.

       Постійно, класні керівники 1 11 -х класів, працівники школи.

 2.7. Охайно, згідно з вимогами, вести документацію, пов'язану з

      ви­конанням повноважень класного керівника (класні журнали,  

      особові справи, зошит з попере­дження дитячого травматизму).            

       Своєчасно здавати цю документацію на  перевірку адміністрації.

       Протягом навчального року, клас­ні керівники 1 11-х класів.

2.8. Один раз на тиждень проводити години спілкування із своїм класом.

      Згід­но з розкладом, класні керівники 5 11 класів.

2.9. Дотримуватися рекомендацій щодо виконання нормативно- правових документів: попередження дитячого травматизму, повідомлення про нещасні випадки, про проведений екскурсій, заходів під час проведення поїздок.

      Постійно, класні керівники 1 11-х класів.

2.10. Один раз в рік проводити вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності із записом в класному журналі. Проводити бесіди, інструктажі щодо попередження дитячого травматизму в своєму класі із записом до журналу реєстрації інструктажів встановленого зразка.

      Класні керівники 1 11-х класів.

2.11. Оновлювати куточок з охорони безпеки життєдіяльності в кабінетах, закріплених за класом. Проводити бесіди з правил поведінки в школі.              

                                                     Вересень, січень, постійно, класні керівники.

2.12.  Планування роботи здійснювати згідно з вимогами. Плани виховної  роботи своєчасно виконувати та здавати заступникові директора з виховної роботи на перевірку.

                 1 раз у семестр, класні керівники 1 – 11-х класів.

2.13. Своєчасно повідомляти адміністрацію школи про нещасні ви­падки, допомагати готувати необхідні документи учнів свого класу (пояснювальні записки, медичні довідки) щодо даного випадку. Якщо медична довідка не представлена батька­миза запитом школи одержати її в тому закладі, до якого зверталась дитина за допомогою. У випадку травми в школі — супроводжувати свого учня до медичного закладу.

      Протягом навчального року класні керівники 1 11-х класів.

2.14. Відвідувати сім’ї, які опинились в складних життєвих ситуаціях.

        Постійно, класні керівники 1 11-х класів.

2.15. Керувати чергуванням класу. Здійснювати контроль за зовнішнім 

        виглядом вихованців класу.

        Постійно, класні керівники 1 11-х класів.

3.    Контроль за виконанням наказу покласти на заступника з виховної роботи Мулярчук Р.Є.

 

 

Директор навчального закладу                          С.Д.Грубський

                  

          З наказом ознайомлені:                             Р.Є.Мулярчук

 


В.М. Павленко

Т.В. Вихованець

Л.В. Мізяківська

Н.Р. Миронюк

О.П. Чехівська

І.А.Полонський

О.О. Фаринюк

К.П. Крикун

Л.М. Гриньова

С.П.Перун

 

Л.В.Слободянюк