Про школу

  З 1850 по 1865 роки на території Уланівської зони існувала лише одна школа в Сальниці. Це  була міністерська трикласна школа, в якій працював один учитель і навчалось там 30-40 дітей. В 1874 році в Сальниці було відкрите міністерське двокласне народне училище земського відомства, яке утримувалось за кошти міста і розміщувалося в власному приміщенні. А також школа для дівчаток з 1897р., що розміщувалася в звичайній хаті. В 1865р. було відкрито церковно-приходську школу в с.Гнатівка. В 1856 році на Поділлі на 400 чоловік населення був лише один учень.
    В 1923р. при комсомольському осередку села була утворена піонерська організація.      В 1934р.    районна колгоспна школа в Сальниці була реорганізована в середню школу.  В 1937 році відбувся перший випуск учнів цієї школи.

     Нова школа почала функціювати в листопаді 1981 року.

  У вересні 2017 року створено НВК, відкрито три групи для дошкільнят.