Бесіди з попередження дитячого травматизму

1. Правила протипопожежної безпеки.

2. Запобігання отруєнням грибами.

3. Првила безпечного користування газовими приладами.

4. Правила безпеки з вибухонебезпечними рпредметами.

5. Правила поведінки на воді.

6. Правила поведінки при використанні електрообладнання та електромереж.

7. Техногенна безпека: аварії, катастрофо та стихіні лиха. Засоби захисту та надання першої допомоги.