Обдаровані діти

 

Обдарованість дитини... Що це таке? Можливо це своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його “локомотивом”. Саме їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, плодами якого користуються всі. Тому кожен учитель часто запитує себе: “Як знайти та визначити обдарованість?”. Адже через свою зайнятість, брак інформації, методичної підтримки він обмежений у виборі інструментарію, який допоміг би дати відповідь на це запитання. Визначення обдарованості надзвичайно важливе – від цього залежить кого й на підставі яких критеріїв школа відбиратиме в спеціалізовані школи чи програми, як навчатиме. Від розуміння суті обдарованості прямо залежить, на які особливості своїх учнів учитель звертатиме увагу.

 ОБДАРОВАНІ ДІТИ – майбутній цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. І завдання вчителя на етапі модернізації змісту освіти в умовах особистісно орієнтованого підходу полягає в тому, щоб дбайливо зростити нові таланти, починаючи з молодшого шкільного віку.

 

 

         Сучасне розуміння обдарованості стверджує, що в її основі лежить домінуюча пізнавальна мотивація і пошукова творча активність, яка проявляється в знаходженні нового, постановці та розв’язанні проблем.

         Під обдарованістю розуміється « сукупність високого рівня природних задатків і схильностей як передумова розвитку здібностей до певних видів діяльності».

         Для обдарованих дітей характерними є : висока активність розуму, підвищена схильність до розумової діяльності , прояв самостійності в процесі пізнання. Тому головним завданням учителя в цьому напрямку є розкриття дитячої обдарованості, створення системи роботи з обдарованими дітьми, використання різноманітних  методик виявлення інтересів і розвитку здібності дітей.

         ОЗНАКИ ОБДАРОВАНОСТІ ДИТИНИ

          У ранньому дитинстві обдарована дитина відрізняється такими рисами, як :

* невгамовна допитливість

*Нескінченні запитання дитини

*Великий запас слів і розвиненість мови

 * здатність до концентрації уваги на справі, яка зацікавила

* завзятість з метою досягнення результату

*виняткова память

* доброта

* відкритість

* гостра реакція на несправедливість

         У більш старшому віці ( шкільному) ознаками обдарованості є:

* потреба дитини в колекціонуванні та класифікації

* гарне почуття гумору

* сформованість навичок логічного мислення

* оригінальність асоціативного мислення

* здібність до чіткого планування діяльності

* розвиненість навичок спілкування

* прихильність до складних завдань

* відкритість

* активність

* наполегливість

* енергійність

* здатність до ризику

* незалежність у твердженні і поведінці

* гнучкість у концепціях, у способах дії, соціальній ситуації.

ЕТАПИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

         Одним із основних принципів роботи загальноосвітньої школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості, реалізації якого значною мірою сприяє робота практичного психолога і педагога у взаємодії.

         Зміст роботи з обдарованими дітьми включає ряд завдань, а саме: сприяння творчому розвитку кожної особистості, вчасне виявлення обдарованості, створення умов для самореалізації.

         Важливим підходом до пошуку юних обдарувань варто визначити комплекс заходів: медичних, фізіологічних, психологічних, педагогічних, спрямованих на виконання цих завдань сімєю і школою. Існують методики виявлення інтересів і здібностей дітей, подальшого спостереження за їхніми успіхами.

ОРІЄНТОВНІ ЕТАПИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

1.     Виявлення обдарованих дітей.

   На цьому етапі враховуються відомості від батьків і педагогів про високі успіхи в одній зі сфер діяльності.

2.     Діагностичний

На цьому етапі проводиться індивідуальна оцінка творчого потенціалу й особливостей нервово-психологічного статусу дитини психологом і педагогом.

3.     формування і поглиблення дитячих здібностей.

На цьому етапі роботи основну роль мають виконати педагоги, завданням яких є формування і поглиблення дитячих здібностей.

-         організація позаурочної роботи з предмета

-         включення в навчальний план додаткових уроків з предмета за рахунок варіативної частини

-         робота з обдарованими дітьми за індивідуальним планом

-         залучення батьків до роботи з дитиною

-         взаємодія вчителя з психологом і класним керівником

-         створення умов для самореалізації – залучення дитини до участі в різноманітних інтелектуальних змаганнях

-         залучення обдарованих випускників до роботи з школярами.