Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг навчальних досягнень учнів Комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.с. Сальниця»

за 2019-2020 навчальний рік 

Станом на 30 травня 2020 р. в школі навчалося 187 учнів.  За підсумками 2019-2020 навчального року із 187 учнів 1-11  класів:

22  учні 1 класу  оцінено вербально;

- 13 учнів 2 класу оцінено вербально;

- 152 учні 3-11 класів атестовано;

- 157 учнів  переведено до наступного класу;

-   3 учні нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні».

На високому рівні навчається 3  учні (2%). На достатньому рівні навчається 45 учнів, що складає 30%.

У 2020 р. отримали свідоцтва звичайного зразка 17 учнів  9 класу.

Усі учні 1-4, 5-8, 10 класів  переведені до наступного класу.

 

Школа І ступеня 1- 4 класи (70 учнів).  З них закінчили навчальний рік:

Клас

Кількість учнів

Рівень досягнень

Якість знань

Почат.

Серед.

Дост.

Висок.

1

22

         

2

13

         

3

19

-

10

8

1

47%

4

   16

4

5

6

1

44 %

Разом

35 оцінено

4/11,4%

15/42,8%

14/41%

2/5,7%

45,7%

 

Школа II ступеня - 5 -9 класи,  96 учнів,  з них закінчили навчальний рік:

Клас

Кількість

учнів

Почат.

Серед.

Дост.

 

 

Висок.

Якість знань

5

14

-

7

7

0

50%

6

23

7

9

7

0

30%

7

22

8

9

4

1

23%

8

20

9

6

5

0

25%

   9

  17

  5

   8

   4

   0

24%

Разом

96

29/30%

39/40%

27/28%

1/1%

29%

 

Школа III ступеня – 10-11 класи, 21 учень, з них закінчили навчальний рік:

Клас

Кількість

Учнів

Почат.

Серед.

Дост.

Висок.

Якість знань

10

8

0

7

1

0

       12,5%

   11

13

0

10

3

0

23%

Разом

21

0/0%

17/80,9%

4/19,1%

0/0%

19%


 

Класи

Учнів на

кінець

року

Атестов.

Не атестов.

Рівень  навчальних  досягнень  учнів:

Якісний показник

Високий

 

           %

Достатній

 

           %

Середній

 

        %

Початк.

 

          %

1

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

19

19

-

1

   5

8

42

10

53

-

-

47%

4

16

16

-

1

32

6

37

5

6

4

25

44%

5

14

14

-

-

-

7

50

7

50

-

-

50%

6

23

23

-

-

-

7

30

9

40

7

30

30%

7

22

22

-

1

4

4

19

9

41

8

36

23%

8

20

20

-

-

-

5

25

6

30

9

45

25%

9

17

17

-

-

-

4

23

8

47

5

23

24%

10

8

8

-

-

-

1

12

7

88

-

-

12,5%

11

13

13

-

-

-

3

23

10

77

0

-

23%

По школі

187

152

 оцінено

-

3

1

45

30

71

47

33

22

32%


 

 

 

 

Результати моніторингу якості освіти

Станом на 25 травня 2019 р. в школі навчалося  178 учнів.  За підсумками 2018-2019 навчального року із 178 учнів 1-11  класів:

- 12  учнів 1 класу вербально оцінені;

- 19 учнів 2 класу оцінені вербально;

- 147 учні 2-11 класів атестовані;

- 138 учнів  переведено до наступного класу;

-   6 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні».

На високому рівні навчається 6  учнів (5%). На достатньому рівні навчається 32 учні, що складає 23%.

У 2019 р. отримали свідоцтва звичайного зразка 11 учнів, свідоцтво з відзнакою 1 учень - 9 класу, 18 учнів 11 класу отримали атестат про середню освіту звичайного зразка.

Усі учні 1-4, 5-8, 10 класів  переведені до наступного класу.

 

Школа І ступеня - 4 класи (55 учнів).  З них закінчили навчальний рік:

Клас 

Кількість учнів

 

Рівень досягнень

 

Якість знань

 

Почат.

 

Серед.

 

Дост.

 

Висок.

 

1

12

         

2

19

         

3

13

2

5

5

1

46%

4

11

1

4

5

1

55 %

Разом

24 оцінено

3/12,5%

9/37,5%

10/42%

2/8%

50%

 

Школа II ступеня - 5 класів, 90 учнів, з них закінчили навчальний рік:

Клас

 

Кількість

учнів

 

Почат.

 

Серед.

Дост.

 

 

Висок.

 

Якість знань

5

22

10

8

4

0

18%

6

21

7

8

5

1

29%

7

19

9

7

3

0

16%

8

16

6

7

2

1

19%

   9

12

0

8

3

1

33%

Разом

90

32/36%

38/42%

17/19%

3/3%

22%

        

 

 

        Школа III ступеня - 2 класи , 25  учнів, з них закінчили навчальний рік:

Клас

Кількість

учнів

Почат.

Серед.

Дост.

Висок.

Якість знань

10

15

4

8

3

0

20%

11

18

4

11

2

1

17%

Разом

33

8/24%

19/58%

5/15%

1/3%

18%

 

        Моніторинг результатів складання  учнями державної підсумкової атестації в 4,9,11 класах дав змогу виявити:

·       підтвердження учнями  під час проходження ДПА річних оцінок;

визначити кількість учнів, які понизили чи підвищили оцінку з певних предметів.

                Результати  державної підсумкової атестації учнів 4 класу (учитель Павленко В.М.) свідчать про якісне засвоєння навчального матеріалу учнями.

з/п

Навчальний предмет

Загальна кількість учнів 4 класу

Кількість учнів, які складали атестацію

Рівень навчальних досягнень

Якість знань

Початковий

Середній

Достатній

Високий

1

Українська мова

11

11

0

4/36%

3/28%

4/36%

64%

3

Математика

11

11

0

4/36%

3/28%

4/36%

64%

ДПА з української мови в 4- му класі показала, що учні мають достатній рівень мовленнєвих і правописних умінь, практично уміють застосовувати мовні знання. ДПА з математики у 4-му класі показала, що учні на достатньому рівні засвоїли математичні знання. Уміють застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань з багатоцифровими числами, вміють їх порівнювати та знаходити добуток , знають правила обчислення площі прямокутника і квадрата та використовують їх  під час практичних завдань, розв’язують задачі на три дії, знаходять значення числових виразів.

Державна підсумкова атестація за курс базової освіти в 9 класі проводилася з української мови (диктант), математики, української літератури (всі предмети письмово).

Показники державної підсумкової атестації учнів 9-го класу у 2018-2019 н.р наведені в таблиці.

 

Предмет

Загальна кількість учнів 9 класу

Кількість учнів, які складали атестацію

Рівень навчальних досягнень

Якість знань

Початковий

Середній

Достатній

Високий

1

Українська мова

12

12

1/9%

4/33%

4/33%

3/25%

58%

2

Математика

12

12

2/17%

7/57%

1/9%%

2/17%

25%

3

Укр. літ

12

12

1/9%

4/33%

2/16%

5/42%

58%

З української мови (учитель Фаринюк О.О.) підтвердили результати річного оцінювання 3 учні 25%), 6 учнів (50%)  підвищили його на 1 бал.1 учень(8%) підвищив результати на 2 бали, 1 учень (8%) знизив результати на 2 бали.

 З математики (учитель Полонський І.А.) 6 учнів (50%) підтвердили результати річного оцінювання, 3 учні (25%) його підвищили на 1 бал, 1 учень (8% ) знизив на 1 бал, 2 учні (16%) знизили результати на 4 бали.

 З української літератури (учитель Крикун К.П.) 1 учень (8%) підтвердив результат річного оцінювання, 1 учень (8%) підвищив на 4 бали, 2 учні (16%) підвищили на 3 бали, 3 учні (25%) підвищили на 2 бали, 2 учні (16%) підвищили на 2 бали, 1 учень (8%) знизив на 1 бал, 2 учні (16%) знизили на 3 бали.

У 2018-2019 н.р. ДПА для учнів 11 класу  проводилась у формі ЗНО. Найвищий показник якості знань з фізики (учитель Мулярчук Р.Є).  та з англійської мови (учитель Фаринюк О.О.). 0% якості знань  з математики  (учитель Полонський І.А.).

Предмет

Загальна кількість учнів 11 класу

Кількість учнів, які складали атестацію

Рівень навчальних досягнень

Якість знань

Початковий

Середній

Достатній

Високий

1

Українська мова

18

18

2/11%

12/67%

3/17%

1/5%

22%

2

Математика

18

4

2/50%

2/50%

0

0

0%

3

Історія України

18

16

0/0%

9/56%

7/44%

0

44%

4

Біологія

18

8

0

6/75%

2/25%

0

25%

5

Географія

18

6

0

3/50%

2/33%

1/17%

50%

6

Фізика

18

1

0

0

1/100%

0

100%

7

Англійська мова

18

1

0

0

1/100%

0

100%

З української мови (учитель Перун С.П.) підтвердили результати річного оцінювання  учнів (28 %), 7 учнів (39%)  підвищили на 1 бал, 2 учні підвищили на 2 бали (11%), 4  учні (22%)  знизили його (з них 4 учень на 1 бал, 1 учні на 2 бали).

З математики (Полонський І.А.) 1 учень (25%) підвищив результат на 1 бал, знизили результати річного оцінювання на 2 бали – 2 учні (50%), на три бали 1 учень (25%). 

З біології (учитель Слободянюк Л.В.) 3 учні (50%)  підвищили результат річного оцінювання на 1 бал, 1 учень підвищив результат на 2 бали (13%),1 учень підвищив результат на 3 бали (13%), 3 учні (37%) – знизили його ( 2 учні знизили на 1 бали, 1 учень -  на 3 бали).

З англійської мови  (учитель Фаринюк О.О.) 1 учень (100%)  знизали результати річного оцінювання на 3 бали.

З фізики (учитель Мулярчук Р.Є.) 1 учень (100%) підтвердив результат річного оцінювання.

З історії України (учитель Фаринюк Т.А.) 1 учень (6%) підтвердив результат, 3 учні (19%) – знизили на 1 бал, 2 учні (13%) знизили результати на 3 бали, 6 учнів (37%)- підвищили результати на 1 бал, 1 учень(6%) підвищив результат на 2 бали, 3 учні (19%) підвищили результати на 3 бали.

 З географії  (учитель Чехівська О.П.) 2 учні (33%) підтвердив результат річного оцінювання, 3 учні (50%) підвищив результат на 1 бал, 1 учень (17%) знизив результат річного оцінювання на 1 бал.

 

№з/п

Предмет

Учитель

Підтвердили результати річного оцінювання

Підвищили результати річного оцінювання

Знизили результати річного оцінювання

1

Українська мова

Перун С.П.

5

9

4

2

Математика

Полонський І.А.

0

1

3

3

Історія України

Фаринюк Т.А.

1

10

5

4

Біологія

Слободянюк Л.В.

0

5

3

5

Географія

Чехівська О.П.

2

3

1

6

Фізика

Мулярчук Р.Є.

1

0

0

7

Англійська мова

Фаринюк О.О.

0

0

1