Річний звіт про діяльність закладу

 

ПРОТОКОЛ

Звіту директора

 Комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Сальниця» перед громадськістю

31 травня 2022 року

Голова зборів – Мулярчук Р.Є.

Секретар – Перун С.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Звіт директора КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст..с.Сальниця» перед трудовим колективом та громадськістю.

Доповідає директор Грубський С.Д.

2. Обрання лічильної комісії зборів.

Голова зборів Мулярчук Р.Є.

3. Про голосування щодо оцінки роботи директора за 2021-2022 н.р.

Голова лічильної комісії

СЛУХАЛИ:

 Звіт директора Грубського С.Д. за 2021-2022 н.р. перед трудовим колективом та громадськістю.

Станіслав Дмитрович   відзначив, що робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті чи інші дії. Тому доповідаючи про свою роботу директор весь час опирався на роботу колективу.

Педагогічний колектив школи в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність.

Працівники школи - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху.

Перед сучасним закладом загальної середньої освіти постає завдання

створити комфортні умови навчання для дитини та забезпечити якісну освіту, а також бути максимально відкритим з громадськістю. Передумовами розвитку закладу в умовах Нової української школи є правильна управлінська діяльність, якісний кадровий потенціал, сучасне матеріально-технічне забезпечення, прозорість та інформаційна відкритість, формування довіри суспільства до системи освіти, гарантування її якості. Сучасний заклад освіти повинен створювати рівний доступ всіх учасників освітнього процесу. Дух школи, її кращі традиції і здобутки визначають педагогічний колектив і їх вихованці.

Провідною фігурою у реалізації завдань, безперечно, виступає вчитель, який

зобов’язаний втілювати в життя ідеї, забезпечувати єдність виховання і

навчання – основного призначення закладу. Відразу хочу зазначити, що робота

директора і колективу нероздільні. Здобутки і недоліки спільні.

Протягом 2021-2022 навчального року мною, як керівником закладу, та

педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня

організації навчально-виховного процесу у закладі.

.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2021/2022 н.р.:

  • Створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної початкової та базової   загальної середньої освіти в умовах навчально-виховного комплексу;

  • Вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків та учнів;

  • Забезпечення функціонування та розвитку школи , підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справиДуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва.

Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.    

  У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідної  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.Також, доповідач подякував усьому колективу за розуміння та підтримку в усіх починаннях, батькам – за активну співпрацю, матеріальну та моральну підтримку. Директор наголосив, що лише спільною, злагодженою роботою можна досягнути продуктивної праці і хорошого результату.

Наше завданняпродовжити незворотні позитивні тенденції

розвитку закладу освіти. Переконаний, що спільними зусиллями наша

школа буде набувати нових барв. Інакше не можнанаше надійне

майбутнє народжується в якості сьогоднішньої роботи. Висловлюю всім

вдячність за творчу і сумлінну співпрацю. Сподіваюся, що набутий вами

досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну

реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашою школою. Бажаю

усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя та творчих здобутків.

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Шевченко В.М. – начальника відділу освіти Уланівської сільської ради.

2. Мулярчук Р.Є. –  заступник директора з ВР відмітила наполегливу роботу директора з питань заходів щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами. Так школа 100% забезпечена кваліфікованими вчителями. Створені сприятливі умови для проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників. Директор проявляє зацікавленість в тому, щоб вчителі школи брали активну участь в районних та обласних семінарах, що підвищує їх кваліфікаційний рівень та надає практичного досвіду.

Раїса Євгенівна запропонувала роботу директора школи оцінити задовільно.

 

УХВАЛИЛИ:

Роботу директора Комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Грубського С.Д. вважати доброю.

Голова зборів                 Р.Є.Мулярчук

 

Секретар                         С.П.Перун

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕД

ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

ЗА 2021-2022 навчальний рік

 

від 31.05.2022 р

 

Перед сучасним закладом загальної середньої освіти постає завдання

створити комфортні умови навчання для дитини та забезпечити якісну освіту, а

також бути максимально відкритим з громадськістю. Передумовами розвитку

закладу в умовах Нової української школи є правильна управлінська діяльність,

якісний кадровий потенціал, сучасне матеріально-технічне забезпечення,

прозорість та інформаційна відкритість, формування довіри суспільства до

системи освіти, гарантування її якості. Сучасний заклад освіти повинен

створювати рівний доступ всіх учасників освітнього процесу. Дух школи, її

кращі традиції і здобутки визначають педагогічний колектив і їх вихованці.

Провідною фігурою у реалізації завдань, безперечно, виступає вчитель, який

зобов’язаний втілювати в життя ідеї, забезпечувати єдність виховання і

навчання – основного призначення закладу. Відразу хочу зазначити, що робота

директора і колективу нероздільні. Здобутки і недоліки спільні.

Протягом 2021-2022 навчального року мною, як керівником закладу, та

педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня

організації навчально-виховного процесу у закладі.

 

Засновником Комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої  освіти І-ІІІ ст.. с.Сальниця» - є Уланівська сільська рада. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі   кошторису. Структура закладу освіти відповідає нормативним документам встановленим Кабінетом Міністрів України. У школі  на початок навчального року  було  176 учнів 11 класів, середня наповнюваність класів становить 16 учнів; 3 групи продовженого дня, 3 групи вихованців ДНЗ .

У 2021-2022 навчальному році педагогічними працівниками школа була

забезпечена повністю.   В закладі працювало 28 педпрацівників, у тому

числі директор - 1, заступники директора з НВР - 1, заступник директора з ВР- 1, бібліотекар – 1, вихователі ГПД 4 і 5 вихователів ДНЗ .

З метою стимулювання якісної педагогічної діяльності, розвитку творчої

ініціативи та для встановлення відповідності педагогічних працівників закладу

займаним посадам і рівня їхньої педагогічної кваліфікації було організовано

роботу атестаційної комісії І рівня при Комунальному закладі «Опорний заклад загальної середньої  освіти І-ІІІ ст.. с.Сальниця» та проведено атестацію педагогічних працівників школи.

Атестація педагогічних працівників у 2021-2022 н.р. проводилась відповідно

до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року

№ 930, (зі змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 та наказом Міністерства освіти

і науки України від 08.08.2013 № 1135)

З метою якісної організації проведення атестаційного періоду за

підсумками минулого року були поставлені основні задачі:

• забезпечити системну роботу щодо порядку проведення атестації

педагогічних працівників, сприяти неперервному підвищенню професійного

рівня педпрацівників, розвитку їх творчості;

• об’єктивність вивчення системи і досвіду роботи вчителів, які атестуються, на

основі загальних критеріїв якісних результатів діяльності вчителя.

На реалізацію поставлених задач спрямована система заходів,

передбачених річним планом діяльності школи. Згідно з цим планом в

підготовчий період :

- проведено корегування перспективного плану атестації та курсової

перепідготовки;

- створено атестаційну комісію (наказ від 10.09.202167);

- опрацьовано законодавчу, правову та нормативну документацію з питань

атестації педагогічних працівників (нарада, співбесіди з вчителями, які

підлягають атестації);

- затверджено план заходів з підготовки та проведення атестації

педагогічних працівників та графік її проведення;

- оформлено стенд «Атестація педагогічних кадрів»

Протягом атестаційного періоду здійснювалося комплексне оцінювання

рівня кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників та

результатів їхньої діяльності через вивчення рівня навчальних досягнень учнів

із відповідного предмета. З метою отримання необхідної інформації щодо

системи роботи вчителів, які атестуються, та організації ними навчально-

виховного процесу вивчено шкільну документацію, відвідані навчальні заняття

й виховні заходи, проведено огляд навчальних кабінетів. Результативність

роботи вчителів, які атестуються, обговорено на нарадах при директорі

Оцінювання системи і досвіду роботи вчителя, який атестується проводиться

колегами на засіданнях предметних МО та педагогічної ради, шляхом

анкетування учнів та їх батьків, членами атестаційної комісії згідно з планом-

графіком атестації педпрацівника.

Атестаційний період пройшов без порушень. Педпрацівники, які

атестувалися в поточному навчальному році, своєчасно пройшли курси

підвищення кваліфікації за фахом, значну увагу приділяли підвищенню

кваліфікації шляхом неформальної освіти (тренінги, семінари, семінари-

практикуми, вебінари, майстер-класи). Атестаційні матеріали були підготовлені

якісно і своєчасно. За підсумками атестації:

- всього атестовано – 9 педпрацівників.

За результатами атестації визнано таким, що відповідають раніше

присвоєній кваліфікаційній категорії:

- спеціаліст вищої категорії – 9 педпрацівників

За результатами атестації визнано таким, що відповідають раніше

присвоєному педагогічному званню:

- «старший учитель» - 6 педпрацівників;

Планування методичної роботи на 2021-2022 навчальний рік здійснювалось на

діагностичній основі, з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і

професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та посадових

обов’язків педагогічних працівників закладу.  Робота з педагогічними кадрами була спрямована на виконання мети і завдань Стратегії розвитку закладу освіти.

Значна увага в закладі протягом навчального року приділялася

формуванню готовності педагогічних кадрів до роботи в умовах нових освітніх

Державних стандартів. Через різноманітні форми роботи

учителі школи знайомились з новими нормативно-правовими документами, які забезпечують діяльність закладу освіти, аналізували шляхи впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

  Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджують у практику

інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається

шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні

технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Через пандемію COVID -19  у 2021-2022 навчального року неодноразово переходила на дистанційне навчання. До проведення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання було залучено весь педагогічний колектив. Вчителі  забезпечені комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет. Більша частина вчителів має власні технічні ресурси і обладнання.

З метою оптимальної організації освітнього процесу при дистанційному

навчанні за потребою вчителі скоригували календарно-тематичне планування з

предметів інваріантної та варіативної частин навчального плану,  забезпечуючи

виконання освітніх програм.

Відповідно до прав щодо академічної свободи вчителі-предметники самостійно здійснювали вибір форм, методів і засобів дистанційного навчання, визначали доцільність проведення конкретних занять у синхронному або асинхронному режимі. Для забезпечення дотримання санітарних норм і правил щодо  проведення занять у синхронному режимі було узгоджено проведення таких уроків із заступником директора. Розклад онлайн-уроків розміщено

на сайті школи.

Неодноразово в ході освітнього процесу в педагогічному колективі

обговорювалося питання дотримання санітарних правил і норм  при

використанні засобів дистанційного навчання. Це стосується тривалості

навчальних занять, рухової активності, вправ для очей, безперервної тривалості

роботи з технічними засобами навчання, тривалості виконання завдань для

самопідготовки. Вибіркова перевірка онлайн-уроків показала, що ці вимоги в

основному виконуються.  Однак проблемним  залишається питання дотримання

санітарних норм щодо безперервної тривалості роботи з комп’ютерною

технікою, коли учні працюють вдома самостійно. Проблемним є також

питання  тривалості виконання завдань для самопідготовки. Якщо учні, які

якісно опановують навчальний матеріал, виконують домашні завдання у

визначений термін, то учні з середнім і початковим рівнем навчальних

досягнень витрачають на цю роботу багато часу, або взагалі не виконують цю

роботу. 

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи,

плану внутрішньо шкільного контролю та календарних планів вчителів-

предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система

планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок,

підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію

їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи,

сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного

процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

  У закладу освіти в наявності усі нормативно-правові документи, що

регламентують діяльність загальноосвітнього закладу освіти. З підключенням

школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів

Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтом

обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає

можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією

вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та,

навіть, їх проектами. 

 Згідно Закону України про Основні засади розвитку інформаційного

суспільства в Україні, відповідно до завдань, визначених Стратегією розвитку

інформаційного суспільства в Україні, яка схвалена розпорядженням Кабінету

Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р , згідно з Програмою

інформатизації освіти та створення єдиного інформаційного простору в

закладах та установах освіти, школа має власний сайт, на якому висвітлюється

життя школи, та відбувається соціальне партнерство з батьками учнів. Постійно

удосконалюється забезпечення навчального закладу Інтернетом. Встановлений

Wi-Fi.

  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція

управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість

реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу

освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного

колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші

питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні

явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову

атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних

форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу,

таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання

навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників

поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньо шкільного контролю знаходить

відображення у рішеннях педагогічної ради школи, нарад при директору,

відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та

навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану

відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами

моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо

конкретних учителів та учнів.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школи близький до

демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування

думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли

успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність

підтримується. Директор школи у роботі з працівниками дотримується

партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються

різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний,

затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування

 

є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради

пошуку винних, а заради більш високого і якісного кінцевого результату.

Завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум

агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи

керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей –

шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе,

поважливе, рідко з наказом. У звязку з цим я надаю колегам більше

самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю

необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу,

насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від заступників.

Робота щодо забезпечення харчування дітей проводилася відповідно до

вимог нормативно-правових документів щодо організації харчування дітей, а

саме, постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про

затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Санітарного регламенту для

закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства

охорони здоров′я України від 25.09.2020 №2205, постанови головного

санітарного лікаря України від 23.04.2021 № 4 «Про затвердження

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Перелік харчових продуктів, призначених для продажу у буфеті, не

містить заборонених харчових продуктів, наведених у додатку 10 Санітарного

регламенту №2205.

На харчоблоці закладу освіти запроваджено постійно діючі процедури,

засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у

критичних точках (НАССР); здійснюється постійний моніторинг та дієвий

контроль у формі аудиту з цього питання.

Приготування та реалізація харчової продукції здійснюється у

відповідності до загальних вимог до організації харчування дітей в закладах

освіти наведених у додатку 9 до Санітарного регламенту №2205.

Медичною сестрою закладу освіти здійснюється щоденний контроль за

якістю продуктів, що надходять до закладу освіти, умовами їх зберігання,

дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, дотриманням

санітарно-протиепідемічного режиму в їдальні.

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог

щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в

належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами,

проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання

відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням

дозволених миючих засобів.

У шкільній їдальні наявні усі необхідні журнали (відповідно до

нормативних документів з організації харчування).

Адміністрація закладу освіти разом з трудовим колективом постійно

працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у

належному стані. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази

навчального закладу – процес невпинний.

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1982 році. Але не зважаючи на вік та

зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над

удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Створено постійно діючу комісію з контролю за безпечною експлуатацією

будівлі, а також комісію при Раді школи з громадського контролю по

здійсненню експертизи приміщення школи.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному

вигляду закладу освіти. Коридори, вестибюль школи поступово озеленюються,

змінюється їх оформлення.

Наше завдання – продовжити незворотні позитивні тенденції

розвитку закладу освіти. Переконаний, що спільними зусиллями наша

школа буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне

майбутнє народжується в якості сьогоднішньої роботи. Висловлюю всім

вдячність за творчу і сумлінну співпрацю. Сподіваюся, що набутий вами

досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну

реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашою школою. Бажаю

 

усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя та творчих здобутків.

 

 

 

ПРОТОКОЛ

Звіту директора

 Комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Сальниця» перед громадськістю

09 червня 2021 року

Голова зборів – Поліщук Т.І.

Секретар – Перун С.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.     Звіт директора КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст.с.Сальниця» перед трудовим колективом та громадськістю.

Доповідає директор Грубський С.Д.

2. Обрання лічильної комісії зборів.

Голова зборів Поліщук Т.І.

3. Про голосування щодо оцінки роботи директора за 2020-2021 н.р.

Голова лічильної комісії

СЛУХАЛИ:

 Звіт директора Грубського С.Д. за 2020-2021 н.р. перед трудовим колективом та громадськістю.

Станіслав Дмитрович   відзначив, що робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті чи інші дії. Тому доповідаючи про свою роботу директор весь час опирався на роботу колективу.

Педагогічний колектив школи в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність.

Працівники школи - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху.

Керівник педагогічної команди школи - директор - забезпечує діяльність зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2020/2021 н.р.:

·       Створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної початкової та базової   загальної середньої освіти в умовах навчально-виховного комплексу;

·       Вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків та учнів;

·       Забезпечення функціонування та розвитку школи , підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи,  Дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва.

Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.    

  У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідної  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.Також, доповідач подякував усьому колективу за розуміння та підтримку в усіх починаннях, батькам – за активну співпрацю, матеріальну та моральну підтримку. Директор наголосив, що лише спільною, злагодженою роботою можна досягнути продуктивної праці і хорошого результату.

ВИСТУПИЛИ:

1.    Шевченко В.М. – начальника відділу освіти Уланівської сільської ради,

яка донесла до присутніх про встановлення протипожежної сигналізації; про вимоги санстанції, про організацію освітнього середовища, про вакцинацію педагогічних працівників.

2.    Поліщук Т.І. –  заступник директора з НВР відмітила наполегливу роботу директора з питань заходів щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами. Так школа 100% забезпечена кваліфікованими вчителями. Створені сприятливі умови для проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників. Директор проявляє зацікавленість в тому, щоб вчителі школи брали активну участь в районних та обласних семінарах, що підвищує їх кваліфікаційний рівень та надає практичного досвіду. Поліщук Т.І. запропонувала роботу директора школи оцінити задовільно.

3.    Крикун К.П.– голову ПК. Вона відмітила роботу директора з питань зміцнення мікроклімату в колективі. Діяльність Станіслава Дмитровича спрямована на покращення матеріально-технічної бази закладу, постійно проявляється турбота про кожного працівника. Такі якості характеру як принциповість, виваженість, наполегливість дають можливість втілювати нові ідеї в освітній процес. Оцінила роботу директора школи задовільно.

4.    Миронюк Н.Р. – вчителька початкових класів. Сказала, що директор у своїй роботі дотримується вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, займає активну життєву позицію. Велику увагу приділяє дітям пільгових категорій. Директор вимагає дотримання правопорядку неповнолітніми та контролює проведення профілактичних заходів щодо попередження правопорушень з їх боку. Вважає правильну оцінку роботи директора школи за 2020-2021 н.р. задовільною.

 

УХВАЛИЛИ:

 

Роботу директора школи вважати «задовільною».

Голова зборів                  Т.І.Поліщук

 

Секретар                          С.П.Перун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Звіт директора КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с.Сальниця»

за 2020-2021 н.р.

Шановні колеги, батьки, учні!

У відповідності до функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність у 2020 – 2021 навчальному році.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор школи керувався посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти. Головне завдання школи - надання якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, співпрацювати з іншими людьми, творчість, ініціативність, уміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на формування в учнів сучасної наукової картини світу, виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості, формування людини, яка прагне удосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення завдань, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, до культурних традицій в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого, відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби до самоосвіти, саморозвитку, самоудосконалення тощо.

На сучасному етапі педагогічний колектив вважає найважливішим допомогти кожній дитині досягти успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця учителів школи, учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів.

Результати роботи закладу свідчать про те, що у школі працюють професіонали своєї справи, які забезпечують високий рейтинг школи в освітянському просторі. Прийняті управлінські рішення логічно і тактично сприяли вирішенню та реалізації пріоритетних питань роботи школи, серед яких найвищим пріоритетом було і залишається створення комфортних умов навчання для дитини та надання якісної освіти як передумови всебічного розвитку, виховання та самореалізації особистості, готової до свідомого життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, такої, що прагне до самовдосконалення і навчання упродовж життя.

На кінець навчального року у школі навчалось 176 учнів і 60 вихованців ДНЗ.

У минулому навчальному році в школі працювало 29 педагогічних працівника. З них 8 - «старший учитель», 8 - мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 – першу категорію, 3 – другу категорію, 411 тарифікаційний розряд категорію, 1-  «спеціаліст».

Усі новації і реформи починаються з початкової школи. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на створення творчої атмосфери, модернізації форм та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. З 1 вересня 2020 року 12 учнів 1-го класу, 22 учні 2-го класу нашої школи та 13 учнів 3 класу розпочали навчання за новою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Шияна.

Новий зміст освіти заснований на формуванні необхідних для успішної самореалізації в суспільстві компетентностей. У класних приміщеннях, де навчались учні 1-х, 2-х класів та 3-х класів, здійснено ремонт. Кімнати оснащено меблями,  комп’ютерною технікою – ноутбуком для вчителя, кольоровим принтером. Придбано велику кількість дидактичного матеріалу. Для забезпечення дослідницької діяльності дітей, формування самостійності, організації роботи дітей у парах, у малих групах, а також індивідуально, облаштовано навчальні осередки. Є куточки відпочинку, усамітнення, змінні тематичні осередки, зони художньо-творчої діяльності, дитячі класні бібліотечки, куточки живої природи. Кожен першокласник, другокласник та третьокласник у класі має власну скриньку, де зберігає необхідне для навчання та розвитку приладдя.

100% педагогів прослухали 60-годинний курс для вчителів початкової школи та отримали сертифікати на платформі EdEra.

100% вчителів початкових класів та 100% вчителів англійської мови пройшли навчання на базі Вінницького академії неперервної  освіти.

У класах, які працюють за даними програмами відзначається надзвичайна активність учнів, готовність та бажання бути учасниками процесу навчання, який захоплює навіть дорослих. Міцні міжпредметні зв'язки сприяють засвоєнню знань, вмінь та навичок на високому рівні. В таких класах панує доброзичлива атмосфера. Нашим учням комфортно почуватися в сучасному світовому просторі, вони комунікабельні та надзвичайно активні. Комунікативна, освітня, виховна і розвивальна цілі навчання реалізуються через сучасні засоби, методи та підходи.

Як показує практика, учні, які навчаються за програмою НУШ набувають необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки швидких реакцій, у дітей розвиваються пізнавальні процеси – сприйняття, пам'ять , мислення, уява й увага. Хочеться зазначити, що матеріал викладений в доступній і зрозумілій формі, завдання заставляють думати, проявляти свою уважність та активність на уроках, розвивають творчі здібності.

Відповідно до наказу МОНУ «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» та наказів по школі у закладі було організовано освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачало відвідування закладу його здобувачами.

Усі члени педагогічного колективу мали вдома технічні можливості для забезпечення освітнього процесу засобами дистанційного навчання. В школі було запроваджено заходи на виконання вищезазначених документів. Навчання проводилося згідно з розкладом дистанційної роботи на час карантину, затвердженим директором закладу. На початок карантину всі педагогічні працівники склали індивідуальні плани роботи щодо забезпечення виконання освітніх програм засобами он-лайн спілкування з учнями, індивідуальних інтернет-консультацій, відеоуроків. Завдання для учнів висвітлювалися на офіційному сайті школи у розділі «Дистанційна освіта» для кожного класу окремо, з розміщенням у ньому інформаційних матеріалів та посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для самоосвіти.

Щотижня педагоги звітували за складеним алгоритмом про проведену роботу в умовах дистанційного навчання: вказували вивчені теми, кількість проведених індивідуальних консультацій, тестів, кількість учнів, які оцінені, засоби дистанційного навчання. Під час організації дистанційного навчання було забезпечено чітке дотримання нормативно-правового забезпечення з цього питання.

З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм використовувалися інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі, веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувалися індивідуальні консультації та самостійне опрацьовування навчального матеріалу.

Всіх батьків здобувачів освіти було проінформовано про особливості освітнього процесу в період карантину, були визначені форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх батьками.

Для спілкування в дистанційному навчанні використовувались електронна пошта, форуми, чати, відеоконференції, блоги тощо.

У більшості класів дистанційним навчанням за весь період карантину було охоплено майже 100% учнів. Активно працювали у дистанційному форматі також і вчителі фізичної культури.

У календарному плануванні рекомендовано вчителям збільшити кількість годин на повторення навчального матеріалу за 2020/2021 навчальний рік. Забезпечення організації виховної роботи з учнями Пріоритетним напрямком виховної роботи в школі є забезпечення національно-патріотичного та духовного розвитку учнів, формування всебічно розвиненої, високоосвіченої особистості, виховання громадянина- патріота з високим рівнем національної гідності та свідомості, політичної культури та громадянської активності.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу в закладі освіти проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу з цих питань.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора школи. З працівниками закладу освіти постійно проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, які фіксуються в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учнями закладу. Класні керівники ведуть журнали реєстрації інструктажів з питань безпеки життєдіяльності, в яких фіксують проведення вступного, первинного та цільових інструктажів.

Кожна класна кімната, кабінет, спортивна заламає необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Впродовж року класними керівниками проводились бесіди з питань попередження травматизму серед учнів, були проаналізовані випадки побутового травматизму, питання травмування розглянуто на нарадах при директорові та на засіданнях педрад. Було проведено тижні безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху.

Упродовж навчального року додатково проводилися бесіди з попередження дитячого травматизму напередодні осінніх, зимових, весняних і літніх канікул, поточні бесіди і повідомлення про нещасні випадки, проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності і охорони праці під час проведення екскурсій, відвідування театрів, участі у спортивних заходах. Напередодні літніх канікул з учнями проведені первинні інструктажі з питань запобігання дитячому травматизму.

Серед учнів та їх батьків проведено також роз’яснювальну роботу щодо обмеження часу перебування на сонці, шляхів запобігання сонячних та теплових ударів, дотримання правил поведінки на воді, забезпечення необхідного для здоров‘я дитини водного балансу тощо.

Здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами охорони праці безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації і дотримуються їх.

Для попередження виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо- зимовий період перевіряється температурний режим, дотримується енергозберігаючий режим роботи школи, перед зимовим сезоном перевіряється система опалення, постійно ведеться очистка від снігу території школи, попередження травм при падінні (посипається сумішшю від льодяної корки).

Усі кабінети, приміщення школи забезпечують оптимальні умови для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу.

У школі створені умови для здорового та якісного харчування: належний матеріально-технічний стан харчоблоку та їдальні; дотримання санітарно-гігієнічних вимог приміщень для приготування їжі та їдальні; столи, стільці, місця для видачі готових страв є чистими та регулярно миються. Школа забезпечена в повному обсязі дезинфікуючим засобом

Атестація у 2020/2021 навчальному році здійснювалась за затвердженим планом. Під час проведення атестації не було допущено порушень щодо дотримання Положення про атестацію. Випадків зниження в атестаційний період кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання не було. Безконфліктність організації й проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості. У 2020-2021 навчальному році атестувалось 4 педагогів. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» підтверджено 3 вчителям, встановлено 1 вчителю кваліфікаційну категорію спеціаліст ІІ категорії.

 Наше завдання – продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку школи. Навіть за чарівної влади й казкового суспільства можна все руйнувати або у найскладніших соціальних умовах збудувати навколо себе світ чистоти й взаєморозуміння. Переконаний, що спільними зусиллями наша школа буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої роботи. Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну працю. Сподіваюся, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашою школою.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків, миру й злагоди в державі. 

 

Звіт директора

Комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів  с.Сальниця

про свою діяльність на посаді протягом 2019/2020 навчального року

 

Шановні присутні! Навчальний рік закінчився. Сьогодні ми зібралися щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2019/2020 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я  керувався:

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про працю», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками керівника навчального закладу, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Головною метою на сучасному етапі  педагогічний колектив вважає: допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Для досягнення цієї мети, головним у роботі є співробітництво вчителів, учнів, батьків і громадських структур, спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.

 Ми виходимо з того, що учитель та учень - це два основні суб’єкти освітнього простору.

 

1. Загальна інформація про навчальний заклад.

Відповідно до Рішення 33 сесії районної ради 7 скликання від 21.02.2019 року №501 навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад» с.Сальниця реорганізовано у Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Сальниця».

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної  мережі. На початок навчального 2019-2020 н.р. в школі навчалося  184  учнів і 61 вихованець дошкільного закладу. Укомплектовано 11 класів із середньою наповненістю 16 учнів та 3 групи дошкільного закладу. Мова навчання – українська. Охоплено навчанням 100 % учнів. На   всіх дітей, які з різних причин продовжують навчатися за межами нашого закладу, своєчасно оформлені відповідні документи.

За навчальний рік до школи прибуло 3 учні, вибуло 2 учні.

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають на території  Сальницької сільської ради. Всі  діти, шкільного віку, які проживають на цій території  і відсутні медичні протипоказання, охоплені навчанням.

В основу організації навчально-виховного процесу у школі І ступеня покладено здоров’язбережені технології і, звичайно, компетентісний підхід ( у дітей необхідно формувати практичні навички, а не просто знання)

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Навчально-виховний процес здійснюється в школі відповідно плану роботи школи, Статуту школи та робочого навчального плану.

В основу навчального плану покладена нормативна база МОН України.

Школа працювала за 5-денним режимом.

Навчальний план для 5-9 класів складено за типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

 Навчальний план 10-11 класів складено за типовим навчальним планом ІІІ ступеня загальноосвітніх навчальних закладів з укр. мовою навчання (перехідний), затвердженого наказом МОН України від 20.05.2003 р. № 306.

            Календарно-тематичні плани складені згідно програм для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України.

РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

 

  Кадрове забезпечення навчально-виховного комплексу здійснюється у повній відповідності з Концепцією розвитку школи, робочим навчальним планом та режимом роботи.

   Станом на 10.06.2020 року навчально–виховний процес в школі  забезпечує  29 педагогічних працівників. Школа укомплектована педагогічними кадрами на 100 %.  

     Всі педагогічні працівники школи  мають вищу освіту. В школі створені належні умови для успішного поєднання роботи з навчанням.

Середній стаж роботи педагогів – 25 років.

До 3-х років – немає

3-10 років –  1

10-20 років – 10

більше 20 років – 18

Вік педагогічних працівників

           До 30 років – 

 40 років – 3

 50 років – 9

 55 років – 12

більше 55 років – 5

 

     ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

Методична робота здійснюється через діяльність шкільної науково-методичної ради, шкільних методичних об’єднань.

У школі працюють окружні та шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів, природничого та гуманітарного циклів, класних керівників. В їх роботі практикується проведення «круглих столів» , наукових конференцій, де здійснюються практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику , вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів, надається дієва допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед ними.

Атестація педагогічних працівників проводиться    відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 р. № 930 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р.

№ 1255/18550  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011 року В школі розроблено план, графік та заходи  проведення атестації педпрацівників. Складено  перспективний план атестації вчителів. Атестація як стимул удосконаленості надихає вчителя до підвищення  самоосвітньої діяльності,  до вдосконалення  педагогічної майстерності, дає можливість  всьому  педагогічному колективу познайомитися з педагогічними надбаннями вчителя.

Упродовж  навчального року вивчалася система роботи вчителів, які підлягали атестації: вивчалася  документація,  відвідувалися  уроки адміністрацією школи, здійснювався аналіз їх участі у роботі шкільних методичних об’єднань. Педагоги, які атестувалися, ділилися власним досвідом  роботи в межах  декади педагогічних інновацій, виступали з творчими звітами на засіданнях, взяли участь у шкільній виставці педагогічних надбань.

В 2019 – 2020 н.р. атестацію пройшли 3 вчителі, 1 вихователь.

              На  виконання  Законів  України " Про освіту”, " Про загальну середню освіту”, впровадження державних  стандартів на  основі діагностування  педкадрів , аналізу  стану  викладання навчальних  дисциплін, вивчення рівня навчальних  досягнень учнів  в  школі продовжувалася  робота  по  реалізації проблемної  теми: «Упровадження інновацій у навчально – виховному процесі з метою забезпечення якісного рівня освіти та формування особистості»

          У школі працюють шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів, природничого та гуманітарного циклів, класних керівників. В їх роботі практикується проведення «круглих столів» , наукових конференцій, де здійснюються практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику, вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів, надається дієва допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед ними.

      Згідно наказів МОН та згідно та у зв’язку з карантином, оголошеним в Україні через поширення коронавірусної інфекції «COVID-2019», в цьому році ДПА у 4, 9 класах було відмінено, а ЗНО у формі ДПА було перенесено на літній період і буде проведено згідно наказів МОН України.

Під час карантину у школі було організовано освітній процес використовуючи елементи технологій дистанційного навчання, зокрема шляхом створення груп вчитель предметник - класний керівник - учні класу у Viber, телефонний режим учень-вчитель.

Учителі розміщували  завдання для самостійної роботи учнів на сайті школи https://salnitsa.e-schools.info/news , у мережі Facebook, надсилати через Skype, Viber, WhatsApp, тощо;

 

 

Результативність участі учнів в олімпіадах, турнірах, конкурсах

 

Учні школи - постійні учасники районних, регіональних, обласних, всеукраїнських конкурсів, предметних олімпіад, змагань, турнірів. Відповідно до програм «Обдаровані діти – надія України», «Творча обдарованість» в школі діє комплексна система підготовки та роботи з обдарованими дітьми.

Впродовж 2019-2020 навчального року учні брали участь та ставали призерами як в індивідуальних, так і в командних змаганнях. Серед них:

переможці районних та учасники обласних предметних олімпіад з  української мови- Хитрик Софія – 11 клас, Мазур Дар’я, Моргунова Дар’я,  хімії – Мединський Максим  10 клас, інформаційні технології – Фаринюк Валентина,Тушинський Віталій-11, Мулярчук Сергій – 10 клас, Коцюбинський Максим – 10 клас, Меджибовський Володимир- 11 клас - технології.

 

          

 

Організація виховної  роботи

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком освітянської діяльності.. Ці завдання успішно реалізовуються під час позакласної роботи класів, яка об’єднує школярів усіх вікових груп конкурсними програмами та заходами.

Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Виховна робота проводилася згідно з планом виховної роботи школи. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів, заступника директора з навчально-виховної роботи були організовані і проведені на високому рівні шкільні свята.

Традиційними заходами в школі стали: урочистий початок навчального року святом Першого дзвоника та перший урок «Україна – єдина країна», свято вишиванок, День учнівського самоврядування, місячник правовиховної роботи, свято 8 Березня. З метою задоволення потреб і інтересів учнів у 2019-2020 н.р. було організовано роботу гуртків.    Згідно зі змістом виховання в Україні, визначеним в Програмі                                                                                                                                                                                                                                                                                               «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів», формування ціннісного ставлення учня до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва. до праці, до себе, - виховна робота проводилась за такими напрямками:

-       патріотичне виховання та формування національної свідомості;

-       правове виховання та профілактика шкідливих звичок;

-       моральне виховання;

-       екологічне виховання;

-       естетичне виховання;

-       трудове виховання та профорієнтаційна діяльність;

-       виховання відповідального ставлення учня до власного здоров’я.

 Кожний напрям відбивається в річному плані роботи школи в доступному обсязі, відповідає визначеним завданням на поточний період, акцентується з позицій свого пріоритету в той чи інший період навчального року.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на засіданнях методичного об'єднання класних керівників: «Стан роботи методичного об'єднання класних керівників за 2019-2020  н.р. та завдання її вдосконалення в новому навчальному році», «Аналіз роботи з профілактики правопорушень та злочинності за 2018-2019 н.р.», «Система морально-естетичного виховання особистості учня». Окрім того, питання організації виховного процесу в школі заслуховувались на нарадах при директорові.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту,  складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Виявлено учнів, які схильні до пропусків занять без поважних причин, девіантної поведінки. Проведена з ними робота дає результати. Протягом 2019-2020 начального року учнями школи не скоєно правопорушень, злочинів. Але потребує покращення профілактика здорового способу життя, бо є випадки тютюнопаління учнями на території школи, хоча з метою пропаганди, формування вмінь та навичок  здорового способу життя, розширення функціональних можливостей організму дітей   для учнів проводилися спортивні свята, змагання, конкурси  як шкільного, так і районного рівнів. 

Основним завданням формування ціннісного ставлення до себе є виховання особистості, яка вміє обирати та вести здоровий спосіб життя, має активну життєву позицію. Для реалізації цього завдання було проведено такі види діяльності: змагання з футболу та баскетболу,  тематичні класні години, акції «За здоровий спосіб життя». У рамках місячника «Увага, діти!» для учнів 1-4 класів організовано конкурс малюнків «Безпека дорожнього руху - запорука життя». Активну участь у конкурсі малюнків узяли учні початкової школи.

Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводились у відповідності до річного плану роботи школи,  планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних заходів початку навчального року, цикли бесід, свят, зустрічей, виставок, конкурсів. 

Учні школи взяли участь у благодійній акції «П’ять картоплин», «Від серця до серця». Також було надано допомогу для лікування хворих дітей.

Педагогічний колектив здійснює постійний контроль за відвідуванням учнями школи.

У роботі методоб’єднання класних керівників, ради профілактики правопорушень, батьківського комітету школи більшу увагу слід приділяти й питанням подолання та запобігання неуспішності школярів, зокрема: як працювати над прогалинами учнів, як розвивати їх мислення, увагу, пам’ять, формувати в учнів з низьким рівнем знань навички раціональної організації навчальної праці, індивідуальний підхід до не встигаючих у процесі навчально-виховної роботи.

   

 

Розроблені та проводяться заходи на виконання «Комплексної програми з профілактики злочинності та цикл заходів «За здоровий спосіб життя»». В основу покладений диференційований підхід: класні керівники разом із психологом проводять обстеження житлово-побутових умов сімей, де виховуються діти, схильні до правопорушень. Практичний психолог проводить індивідуальну роботу з всебічної діагностики, щоб знайти шляхи корекційної роботи з підлітками та надати практичні поради вчителям і батькам.

Враховуючи все вищезазначене, необхідно продовжувати вживати заходи щодо подальшого розвитку учнівського та батьківського самоврядування, педагогічному колективу і органам учнівського та батьківського самоврядування продовжити проводити спільні заходи щодо формування у учнів активної життєвої позиції. На базі школи були проведені семінари – бібліотекарів, семінар з виховної роботи разом з психологами та вихователями дитячих садочків.

 

Матеріально-технічна база школи      

Для поповнення матеріально-технічної бази адміністрація школи намагається залучати додаткові  спонсорські кошти так в цьому навчальному році  було подаровано  2 телевізори, 1 клас забезпечено новими меблями, технічними засобами навчання за державні кошти.

За підсумками діяльності навчального закладу за рік робота  була ефективною.

Але, разом з тим, є ряд суттєвих питань, які мають резерви для покращення. Зокрема, одним з пріоритетних напрямків роботи школи повинні залишатися питання збереження життя та здоров`я дітей і підлітків, підвищення персональної відповідальності педагогів за цю ділянку роботи. Потребує вирішення питання забезпечення необхідної матеріально-технічної бази: кабінетів математики, фізики, хімії, біології, англійської мови, трудового навчання; спортивних залів, бібліотеки тощо.

Потребує вирішення питання щодо обладнання в навчальному закладу сучасного спортивного майданчика.

Необхідно проводити цілеспрямовану роботу по ранньому виявленню дітей з вадами психофізичного розвитку з метою своєчасного направлення їх на консультацію до фахівців.

У 2020-21 н.р. діяльність педагогічного колективу буде спрямована на реалізацію Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 №1013, «Про додаткові заходи щодо поліпшення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 № 244 та «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні» від 23.06.2009 р. №478/2009, Послання Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку країни на 2002-2011р.р.», Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, регіональних освітянських програм, які орієнтують педагогів школи на нові звершення в освітній галузі.

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

звіту директора навчально-виховного комплексу «загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу» с.Сальниця

перед педагогічним колективом та громадськістю

від 10.06.2019 р.

 ПРИСУТНІ: 48 чол.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звітування керівника школи про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі, ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази школи, залучення додаткових джерел фінансування  та їх використання, ужиті заходи  щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими організаціями.

                                                                                                         Грубський С.Д..

  2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність керівника НВК Грубського С.Д. щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

  3. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом таємного голосування членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради навчальних закладів за результатами звіту керівника.

 Вибори голови та секретаря зборів.

Пропозиція: головою звітних зборів обрати заступника директора з НВР, Поліщук Тетяну Іванівну, секретарем – Перун С.П..

      СЛУХАЛИ: голову зборів Поліщук Т.І., яка зазначила, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки “Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та  громадськістю” від 23.03.2005 р. № 178, на виконання  Національної доктрини розвитку освіти (п.3),  наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 ”Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної  державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах , що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної  мотивації.

     1.   СЛУХАЛИ звіт директора НВК Грубського С.Д., в якому він проаналізував свою діяльність в 2018-2019 навчальному році в контексті роботи структурних підрозділів школи. Він проінформував про:

  а) персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу;

  б) виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9 класу у порівнянні за останні 3 роки).

  в) створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес;

  г) організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

  д) про ужиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази навчального закладу;

  е) залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

  є) ужиті заходи щодо забезпечення  школи педкадрами та доцільність їх розстановки;

  ж) соціальний захист, збереження та зміцнення здоров я учнів та працівників педагогічного колективу;

  з) надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з малозабезпечених сімей;

  и) моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників;

  і) дотримання  правопорядку неповнолітніми;

  й) залучення педагогічної та батьківської громадськості  до управління діяльності навчального закладу;

  к) дисциплінарну практику та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, батьками, представниками органів громадського самоврядування.

(Звіт додається)

2.   Про діяльність Грубського С.Д. як керівника НВК зазначили члени педагогічного колективу Поліщук Т.І., Миронюк Н.Р., Любінська Т.А., Слободянюк Л.В., Крикун Л.П., Дубенчака Г.І.,  представники  громадськості Мар’эвич Л.І. –  сільський голова, Жук А.А. – начальник відділу освіти.

3.   СЛУХАЛИ:

Голову звітних зборів Поліщук Т.І., яка запропонувала прийняти участь у таємному голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності керівника школи Грубського С.Д. упродовж 2018-2019 навчального року.  Поліщук Т.І.,.підвела підсумок звітування та повідомила присутніх про результати голосування.

 

Результати таємного голосування (за кількістю  бюлетенів):

         «задовільно» -  48 голосів

         «незадовільно» - 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

  1. Визнати роботу директора НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» с.Сальниця Грубського С.Д. задовільною.

  2. Довести рішення загальних зборів до відома управління освіти Хмільницької РДА у п’ятиденний строк (до 15.06.2019 р.)

                        Голова зборів:                                            Т.І.Поліщук

                       Секретар зборів:                                        С.П.Перун

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

звітування директора навчально-виховного комплексу «загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільного навчального закладу» с.Сальниця

перед педагогічним колективом та громадськістю

від 12.06.2018 р.

 ПРИСУТНІ: 87 чол.

     представники колективу школи – 42 чол.;

     батьківської громадськості   - 45 чол..

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звітування керівника школи про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі, ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази школи, залучення додаткових джерел фінансування  та їх використання, ужиті заходи  щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими організаціями.

                                                                                                        Грубський С.Д..

  2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність керівника НВК Грубського С.Д. щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

  3. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом таємного голосування членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради навчальних закладів за результатами звіту керівника.

 Вибори голови та секретаря зборів.

Пропозиція: головою звітних зборів обрати заступника директора з НВР, Поліщук Тетяну Іванівну, секретарем – бібліотекаря школи Плахотнюк Л.В..

Результат голосування:одностайно

      СЛУХАЛИ: голову зборів Поліщук Т.І., яка зазначила, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки “Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та  громадськістю” від 23.03.2005 р. № 178, на виконання  Національної доктрини розвитку освіти (п.3),  наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 ”Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної  державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах , що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної  мотивації.

 1.   СЛУХАЛИ звіт директора НВК Грубського С.Д., в якому він проаналізував свою діяльність в 2017-2018 навчальному році в контексті роботи структурних підрозділів школи. Він проінформував про:

  а) персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу;

  б) виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9 класу у порівнянні за останні 3 роки).

  в) створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес;

  г) організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

  д) про ужиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази навчального закладу;

  е) залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

  є) ужиті заходи щодо забезпечення  школи педкадрами та доцільність їх розстановки;

  ж) соціальний захист, збереження та зміцнення здоров я учнів та працівників педагогічного колективу;

  з) надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, під опікою та з малозабезпечених сімей;

  и) моральне та матеріальне стимулювання учнів і педпрацівників;

  і) дотримання  правопорядку неповнолітніми;

  й) залучення педагогічної та батьківської громадськості  до управління діяльності навчального закладу;

  к) дисциплінарну практику та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, батьками, представниками органів громадського самоврядування.

(Звіт додається)

 2.   Про діяльність Грубського С.Д. як керівника НВК зазначили члени педагогічного колективу Поліщук Т.І.. Меджибовський М.Г.,  представники  громадськості Чехівська Л.М. – секретар сільської ради, Струтинська І.М. – методист відділу освіти.

3.   СЛУХАЛИ:

Голову звітних зборів Поліщук Т.І., яка запропонувала прийняти участь у таємному голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності керівника школи Грубського С.Д. упродовж 2017-2018 навчального року.  Поліщук Т.І.,.підвела підсумок звітування та повідомила присутніх про результати голосування.

 

Результати таємного голосування (за кількістю зданих бюлетенів):

         «задовільно» -  87 голосів

         «незадовільно» - 0 голосів

 УХВАЛИЛИ:

  1. Визнати роботу директора НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» с.Сальниця Грубського С.Д. задовільною.

  2. Довести рішення загальних зборів до відома управління освіти Хмільницької РДА у п’ятиденний строк (до 17.06.2018 р.)

  

                        Голова зборів:                                            Т.І.Поліщук

 

                       Секретар зборів:                                        Л.В.Плахотнюк

 

 

 

 

Звіт директора

Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с.Сальниця

про свою діяльність на посаді протягом 2017/2018 навчального року

 

Шановні присутні! Навчальний рік закінчився. Я запросив вас сьогодні щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017/2018 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я  керувався

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про працю», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками керівника навчального закладу, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Головною метою на сучасному етапі  педагогічний колектив вважає: допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Для досягнення цієї мети, головним у роботі є співробітництво вчителів, учнів, батьків і громадських структур, спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.

 Ми виходимо з того, що учитель та учень - це два основні суб’єкти освітнього простору.

 

1. Загальна інформація про навчальний заклад.

Відповідно до наказу відділу освіти Хмільницької РДА №89 від 21 серпня 2017 року Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с. Сальниця реорганізовано у Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад» с.Сальниця.

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної  мережі. На початок навчального 2017-2018 н.р. в школі навчалося  181  учень і 61 вихованець дошкільного закладу. Укомплектовано 11 класів із середньою наповненістю 17 учнів та 3 групи дошкільного закладу. Мова навчання – українська. Охоплено навчанням 100 % учнів. На   всіх дітей, які з різних причин продовжують навчатися за межами нашого закладу, своєчасно оформлені відповідні документи.

За навчальний рік до школи прибуло 4 учні вибув 1 учень.

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають на території  Сальницької сільської ради. Всі  діти, шкільного віку, які проживають на цій території  і відсутні медичні протипоказання, охоплені навчанням ( 2 дітей не навчається згідно медичних довідок).

В основу організації навчально-виховного процесу у школі І ступеня покладено здоров’язбережені технології і, звичайно, компетентісний підхід ( у дітей необхідно формувати практичні навички, а не просто знання)

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Навчально-виховний процес здійснюється в школі відповідно плану роботи школи, Статуту школи та робочого навчального плану.

В основу навчального плану покладена нормативна база МОН України.

Школа працювала за 5-денним режимом.

Навчальний план для 5-9 класів складено за типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

 Навчальний план 10-11 класів складено за типовим навчальним планом ІІІ ступеня загальноосвітніх навчальних закладів з укр. мовою навчання (перехідний), затвердженого наказом МОН України від 20.05.2003 р. № 306.

            Календарно-тематичні плани складені згідно програм для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України.

РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

 

  Кадрове забезпечення навчально-виховного комплексуздійснюється у повній відповідності з Концепцією розвитку школи, робочим навчальним планом та режимом роботи.

   Станом на 12.06.2018 року навчально–виховний процес в школі  забезпечує  30 педагогічних працівників. Школа укомплектована педагогічними кадрами на 100 %.  

     Всі педагогічні працівники школи  мають вищу освіту. В школі створені належні умови для успішного поєднання роботи з навчанням.

 

     ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

Методична робота здійснюється через діяльність шкільної науково-методичної ради, шкільних методичних об’єднань.

У школі працюють окружні та шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів, природничого та гуманітарного циклів, класних керівників. В їх роботі практикується проведення «круглих столів» , наукових конференцій, де здійснюються практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику , вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів, надається дієва допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед ними.

Атестація педагогічних працівників проводиться    відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 р. № 930 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р.

№ 1255/18550  зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011 року В школі розроблено план, графік та заходи  проведення атестації педпрацівників. Складено  перспективний план атестації вчителів. Атестація як стимул удосконаленості надихає вчителя до підвищення  самоосвітньої діяльності,  до вдосконалення  педагогічної майстерності, дає можливість  всьому  педагогічному колективу познайомитися з педагогічними надбаннями вчителя.

Упродовж  навчального року вивчалася система роботи вчителів, які підлягали атестації: вивчалася  документація,  відвідувалися  уроки адміністрацією школи, здійснювався аналіз їх участі у роботі шкільних методичних об’єднань. Педагоги, які атестувалися, ділилися власним досвідом  роботи в межах  декади педагогічних інновацій, виступали з творчими звітами на засіданнях, взяли участь у шкільній виставці педагогічних надбань.

В 2017 – 2018 н.р. атестацію пройшли 9 вчителів:

   За результатами атестації :

-          Встановлена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  - 3 вчителям – Мулярчук Р.Є., Миронюк Н.Р., Мізяківській Л.В.

- Встановлена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»  - Герасимчук Н.В., Вихованець Т.В.

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»  вчителям – Гриньовій Л.М., Меджибовському М.Г., Миронюку А.С.

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»  вчителю –

Деренюку М.Є.

    У навчальному році  6 вчителів пройшли  курсову  перепідготовку.

              На  виконання  Законів  України " Про освіту”, " Про загальну середню освіту”, впровадження державних  стандартів на  основі діагностування  педкадрів , аналізу  стану  викладання навчальних  дисциплін, вивчення рівня навчальних  досягнень учнів  в  школі продовжувалася  робота  по  реалізації проблемної  теми: «Упровадження інновацій у навчально – виховному процесі з метою забезпечення якісного рівня освіти та формування особистості»

          У школі працюють шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів, природничого та гуманітарного циклів, класних керівників. В їх роботі практикується проведення «круглих столів», наукових конференцій, де здійснюються практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику, вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів, надається дієва допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед ними.

 

Результативність участі учнів в олімпіадах, турнірах, конкурсах

 

Учні школи - постійні учасники районних, регіональних, обласних, всеукраїнських конкурсів, предметних олімпіад, змагань, турнірів. Відповідно до програм «Обдаровані діти – надія України», «Творча обдарованість» в школі діє комплексна система підготовки та роботи з обдарованими дітьми.

Впродовж 2017-2018 навчального року учні брали участь та ставали призерами як в індивідуальних, так і в командних змаганнях. Серед них:

переможці районних і обласних  предметних олімпіад з  української мови Гриньова Тетяна – 11клас, Хитрик Софія – 9клас, Бистрик Марія – 7 клас,   хімії – Мединський Максим  8 клас, інформатика  - Фаринюк Валентина, Тушинський Віталій, Поліщук Антон – 9 клас, інформаційні технології -Мулярчук Сергій – 8 клас, Мазур Христина – 7 клас, Тушинський Віталій – 9 клас, Шелестун Тетяна – 10 клас – фізика, Коцюбинський Максим – 8 клас, Меджибовський Володимир – 9 клас трудове навчання, Сікорська Анжела – 8 клас – англійська мова, Матяш Інна – Дослідницька робота, Гузенко Даша – учасниця обласного фестивалю «Проліски надії».

Велика заслуга в перемозі учнів школи вчителів: Перун С.П., Слободянюк Л.В., Мулярчук П.І., Мулярчук Р.Є., Меджибовський М.Г., Фаринюк О.О., Фаринюк Т.А.

Учні школи є номінантами міжнародних  конкурсів «Кенгуру», «Левеня», «Колосок» активними учасниками спортивних змагань районного та обласного  рівнів. Команда дівчат з гандболу – ІІІ місце в області, команда хлопців з гандболу – ІІ місце в області, «Нащадки козацької слави» - ІІІ місце в області.

          

 

Організація виховної  роботи

У  2017-2018 навчальному році виховна робота проводилась відповідно річного плану роботи школи і була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних програм та нормативних документів, які регулюють навчально-виховну діяльність  загальноосвітніх навчальних закладів.

Виховна проблема, над якою працює педагогічний колектив - формування морально-духовної життєво компетентної особистості,яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

 Основні виховні завдання:

-       формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю;

-       виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставить до традицій і культури інших народів;

-       створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

-       виховання в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших громадян, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я.

   Згідно зі змістом виховання в Україні, визначеним в Програмі                                                                                                                                                                                                                                                                                               «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів», формування ціннісного ставлення учня до суспільства і держави, до людей, до природи, до мистецтва. до праці, до себе, - виховна робота проводилась за такими напрямками:

-       патріотичне виховання та формування національної свідомості;

-       правове виховання та профілактика шкідливих звичок;

-       моральне виховання;

-       екологічне виховання;

-       естетичне виховання;

-       трудове виховання та профорієнтаційна діяльність;

-       виховання відповідального ставлення учня до власного здоров’я.

 Кожний напрям відбивається в річному плані роботи школи в доступному обсязі, відповідає визначеним завданням на поточний період, акцентується з позицій свого пріоритету в той чи інший період навчального року.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на засіданнях методичного об'єднання класних керівників: «Стан роботи методичного об'єднання класних керівників за 2017-2018  н.р. та завдання її вдосконалення в новому навчальному році», «Аналіз роботи з профілактики правопорушень та злочинності за 2017-2018 н.р.», «Система морально-естетичного виховання особистості учня». Окрім того, питання організації виховного процесу в школі заслуховувались на нарадах при директорові.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

На початку навчального року створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту,  складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Виявлено учнів, які схильні до пропусків занять без поважних причин, девіантної поведінки. Проведена з ними робота дає результати. Протягом 2017-2018 начального року учнями школи не скоєно правопорушень, злочинів. Але потребує покращення профілактика здорового способу життя, бо є випадки тютюнопаління учнями на території школи, хоча з метою пропаганди, формування вмінь та навичок  здорового способу життя, розширення функціональних можливостей організму дітей   для учнів проводилися спортивні свята, змагання, конкурси  як шкільного, так і районного рівнів. 

Основним завданням формування ціннісного ставлення до себе є виховання особистості, яка вміє обирати та вести здоровий спосіб життя, має активну життєву позицію. Для реалізації цього завдання було проведено такі види діяльності: змагання з футболу та баскетболу,  тематичні класні години, акції «За здоровий спосіб життя».

Загальношкільні, позашкільні та класні виховні заходи проводились у відповідності до річного плану роботи школи,  планів виховної роботи класних керівників. Необхідно відзначити змістовне проведення традиційних виховних заходів початку навчального року, цикли бесід, свят, зустрічей, виставок, конкурсів – «Свято осені», «Відкриття дошкільного навчального закладу», «Козацькі ігри та забави», «Свято Миколая», «Новорічні свята», «Зустріч випускників», «Свято 8 Березня», «Факельний похід», «День Перемоги», «Свято Букварика», «Випуск в садочку», «Випуск у 4 класі»; Тематичні лінійки до пам’тних дат і свят.. 

Учні школи взяли участь у благодійній акції «П’ять картоплин», «Від серця до серця». Також було надано допомогу для лікування хворих дітей.

Педагогічний колектив здійснює постійний контроль за відвідуванням учнями школи.

У роботі методоб’єднання класних керівників, ради профілактики правопорушень, батьківських зборів школи більшу увагу слід приділяти й питанням подолання та запобігання неуспішності школярів, зокрема: як працювати над прогалинами учнів, як розвивати їх мислення, увагу, пам’ять, формувати в учнів з низьким рівнем знань навички раціональної організації навчальної праці, індивідуальний підхід до не встигаючих у процесі навчально-виховної роботи.

   

 

Розроблені та проводяться заходи на виконання «Комплексної програми з профілактики злочинності та цикл заходів «За здоровий спосіб життя»». В основу покладений диференційований підхід: класні керівники разом із психологом проводять обстеження житлово-побутових умов сімей, де виховуються діти, схильні до правопорушень. Практичний психолог проводить індивідуальну роботу з всебічної діагностики, щоб знайти шляхи корекційної роботи з підлітками та надати практичні поради вчителям і батькам.

Враховуючи все вищезазначене, необхідно продовжувати вживати заходи щодо подальшого розвитку учнівського та батьківського самоврядування, педагогічному колективу і органам учнівського та батьківського самоврядування продовжити проводити спільні заходи щодо формування у учнів активної життєвої позиції.

 

Матеріально-технічна база школи      

Для поповнення матеріально-технічної бази адміністрація школи намагається залучати додаткові  спонсорські кошти так в цьому навчальному році  у школі було замінено 18 вікон, подаровано 4 ноутбуки, телевізор, мультимедійна дошка, проектор, пилосос, посуд для дошкільного закладу,  у їдальні замінені дві електроплити, дві стінки для кабінетів.

За підсумками діяльності навчального закладу за рік робота  була ефективною.

Але, разом з тим, є ряд суттєвих питань, які мають резерви для покращення. Зокрема, одним з пріоритетних напрямків роботи школи повинні залишатися питання збереження життя та здоров`я дітей і підлітків, підвищення персональної відповідальності педагогів за цю ділянку роботи. Потребує вирішення питання забезпечення необхідної матеріально-технічної бази: кабінетів математики, фізики, хімії, біології, англійської мови, трудового навчання; спортивних залів, бібліотеки тощо.

Потребує вирішення питання щодо обладнання в навчальному закладу сучасного спортивного майданчика, облаштування ігрових дитячих майданчиків для дітей дошкільного віку.

Необхідно проводити цілеспрямовану роботу по ранньому виявленню дітей з вадами психофізичного розвитку з метою своєчасного направлення їх на консультацію до фахівців.

У 2018-2019 н. р. діяльність педагогічного колективу буде спрямована на реалізацію Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 №1013, «Про додаткові заходи щодо поліпшення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 № 244 та «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні» від 23.06.2009 р. №478/2009, Послання Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку країни на 2002-2011р.р.», Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, регіональних освітянських програм, які орієнтують педагогів школи на нові звершення в освітній галузі.  

 

 

 

 

 

Річний звіт про діяльність школи

 

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти»,  «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

На кожній сходинці забезпечується Державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.

Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання. Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів: початкова школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних обєднаннях учителів,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах, використовують Інтернет-ресурси.

У вересні 2017 року школа розпочне свій 36 навчальний рік.

Управління закладом

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

На початок 2016/2017 року у школі навчалося  177 учнів, на кінець навчального року – 174 учні.

Укомплектовано 11 класів, середня наповнюваність класів – 18  учнів.

Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня - 5 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини і пов'язана з переїздами.

Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2016/2017 навчальному році були:

- контроль відвідування учнями навчальних занять.

Підсумки роботи ГПД

У  цьому  році працювали 2 групи подовженого дня, які відвідувало 65 учнів 1-4 класів. Групи працювали за рахунок бюджету.  Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням за рахунок батьків, дотримувались  режиму  роботи. У цілому, роботу групи  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

Результативність навчання у 2016/2017 н.р.

У  навчальному році  до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х, 10-х класів;  планується випустити 24 учні 9 класу;  8 учнів 11 класу.

За 2016/2017 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав у цілому достатній рівень навчальних досягнень. Усі учні 2-8,10-х класів переведені до наступного класу. У школі немає учнів, які б отримали завдання на літо для повторної атестації.

Досягнення учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін у 2016/2017 н.р.

Аналізуючи результативність участі учнів в олімпіадах за останні роки, можна зробити висновок, що вчителі  більш професіонально та відповідально підійшли до роботи з підготовки учнів для участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: Фаринюк Валентина 8 клас, Поліщук Антон 8 клас, Шелестун Тетяна – 9 клас, Гриньова Тетяна – 10 клас, Тушинський Віталій – 8 клас, Рибак Тетяна – 6 клас, Бистрик Марія – 6 клас, Мазур Христина – 6 клас, Рибак Олександр – 4 клас, Олійник Володимир – 10 клас, Меджибовський Володимир – 8 клас, Сікорська Анжела – 7 клас.

Досягнення учнів в інтелектуальних конкурсах

Учні школи брали активну участь в конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Соняшник», «Геліантус»,  «Весняний колосок», «Бебрас», що стали традиційними. Відповідальними за організацію цих конкурсів у школі були Мулярчук Р.Є., Чехівська О.П., Полонський І.А., Фаринюк Т.А.,  Мулярчук П.І..

Виховна робота

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки,  молоді  та  спорту України  від 31.10.2011 № 1243 та іншими нормативно-правовими документами, протягом  2016/2017 навчального року виховна робота        була  спрямована на виконання завдань і реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р. № 641.

Головна мета виховної роботи у 2016/2017 навчальному роціформування громадянина—патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є:

- національно-патріотичне виховання;

- робота з обдарованими учнями;

- розвиток творчої особистості;

- формування навичок здорового способу життя;

- робота з профілактики дитячого травматизму;

- робота з попередження правопорушень.

Реалізація завдань виховної роботи у 2016/2017 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:

- години спілкування (години класного керівника);

- технологія колективного творчого виховання;

- проектна технологія;

- технологія саморозвитку.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних завдань:    

  1. Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
  2. Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.
  3. Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
  4. Розвиток учнівського самоврядування.

Протягом року питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради, на засіданнях Ради школи, методичних об’єднаннях класних керівників.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У школі діє методичне об’єднання класних керівників, яке очолює заступник директора з виховної роботи Мулярчук Раїса Євгенівна.

З метою надання методичної допомоги класним керівникам протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Практичний психолог,  класні керівники брали участь в районних, міських та обласних заходах з питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно зі шкільним психологом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів, проводили роботу над складанням «Карт індивідуального психологічного розвитку учнів».

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2016/2017 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

Протягом  2016/2017 навчального  року організовано проведення ряду позашкільних занять та заходів з учнями. Відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України від  31.10.2011 №1243), основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до себе» є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров'я, утвердження здорового способу життя, розвиток учнівського самоврядування. Проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями.

Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, оздоровлення учнів систематично розглядалися на засіданнях МО класних керівників, на педагогічних радах,  на  нарадах при директорові, на  загальношкільних та класних батьківських зборах.

         З метою покращення стану здоров’я учнів проводилися медичні обстеження дітей лікарями Сальницької АЗПСМ, необхідні медичні щеплення.

         Минулого року в серпні  в школі працював табір «Веселка», у якому було оздоровлено 60 вихованців.

Робота з батьками

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Нині особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

Протягом року було проведено двічі  загальношкільні та  двічі на семестр класні батьківські збори.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

- профілактики дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- впливу сім’ї на середовище дитини;

- організації навчального року:  проведення ДПА, ЗНО;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

    Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага. Учителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організовують спільні заходи, свята.

Матеріально-технічне забезпечення НВП

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт майстерень, харчоблоку, навчальних кабінетів, фарбування огорожі та спортінвентарю, ремонт цоколю, частини електродротів, замінено 25 світильників в навчальних кабінетах. 

     Деякі навчальні кабінети набувають сучасного дизайну, проводяться капітальні ремонти освітлення.

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

1.Питання, що були розв’язані

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

-    навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;

-    реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

-    діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

-    у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

-    школа підтримує свій позитивний імідж;

-    створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

-    методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

-    створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

2.Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розвязання яких слід продовжити, а саме:

-    підвищення якості освітніх послуг;

-    підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

-    створення цілісної системи моніторингу НВП;

-    активне використання компютерних методичних комплексів;

-    недостатня результативність ЗНО;

-    неефективне використання ресурсної бази кабінету інформатики;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

 

Головні завдання школи:

- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;

- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;

- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

- забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм для і 9-х класів;

формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;

створення „ситуації успіху” для кожного учня;

- забезпечення створення здоровязбережувального середовища шляхом упровадження здоровязбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоровя, створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності;

-  створення акмеологічного середовища в закладі для всіх учасників НВП на основі креативної діяльності педагогічного колективу;

- участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з інтересів району та спеціалізації школи;

- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;

-  формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору;

- формуванняу кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;

- виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Школа планує здійснювати комплексний підхід до реалізації програми фізичного і психічного здоров`я учнів, враховує адаптаційні процеси на всіх ступенях навчання, прагне успішно вирішувати питання формування загальної культури особистості, адаптації учнів до життя в суспільстві.

Для реалізації головних пріоритетів, мети та завдань школи необхідне інформативне забезпечення, учительський потенціал, підтриманий відповідною матеріально-технічною базою.

З нового навчального року планується перевід дитячого садочка до приміщення школи. Школа буде мати назву: «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад» с. Сальниця.