Річний план

 

   

 

РОЗДІЛ 2.  ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

№ зп

Об’єкт оцінки

Місяці, відповідальні

 

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

Напрям                                                                                         ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Вимога: Забезпечення комфортних і  безпечних умов навчання та праці

Критерій: Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці

1

Підготовка приміщення до нового навчального року.

Шкільний огляд навчальних кабінетів щодо підготовки до нового навчального року.

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

2

Підготовка приміщення до опалювального сезону

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

 

 

Вивчення педагогічними працівниками рекомендацій інструктивно -методичних листів Міністерства освіти і науки України про особливості викладання базових навчальних дисциплін у 2022/2023 навчальному році.

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу на 2022/2023 навчальний рік.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Критерій: Заклад освіти забезпечений навчальними та  іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що не обхідні для реалізації освітньої програми

 

1

Оснащення навчальних кабінетів

+

+

 

 

 

 

+

 

 

+

+

2

Оснащення спортивного залу

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Оснащення комбінованої майстерні

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Обладнання в рамках реалізації проєкту «Нова українська школа»

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

5

Контроль дотримання планових лімітів на використання води, електроенергії

постійно

6

Контроль використання миючих та дезінфікуючих засобів

постійно

Критерій: Здобувачі освіти та працівники закладу освіти  обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах  надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

1

Журнал реєстрації інструктажів

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

2

Класні журнали, сторінка інструктажів

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

3

Анкети учнів, вчителів

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

4

Контроль за санітарний станом харчоблоку, навчальних кабінетів і приміщеннями школи.

постійно

5

Організація роботи  з протипожежної безпеки

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

6

Організація роботи з питань охорони  праці  та здоровя

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

Критерій:     Працівники обізнані з правилами поведінки в  разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях

1

Журнал реєстрації актів нещасних випадків

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

2

Медичні книжки педагогічних та технічних працівників

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

3

Вивчення нормативних документів, державних, програм з питань охорони життя     і здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Організація роботи щодо профілактики різних видів захворювань. Проведення бесід та ГКК

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

5

 Заходи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму. Проведення бесід та ГКК

щомісяця

Критерій:   У закладі освіти створюються умови для харчування здобувачів освіти і працівників

 

1

 Харчування учасників освітнього процесу. Режим і графік харчування дітей.

 

Щоденний контроль за якістю харчування

2

Шкільне меню

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

3

Приміщення їдальні та харчоблоку, дотримання санітарно-гігієнічних вимог

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

4

Звіти про харчування дітей

щомісяця

5

Облік харчування в журналі обліку харчування відповідно до відвідування учнів навчальних занять та обліку відвідування у класному журналі. 

щоденно

6

Норми та порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 Обговорення постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.21 Номер 305

Щоденний контроль з виконанням норм харчування

Критерій У закладі освіти створюються умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього  процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті

1

 Правила поведінки в інтернеті,

 захист персональних даних

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Виховні бесіди з питань Інтернет-безпеки

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

3

Спостереження за навчальними заняттями з метою контролю безпечного використання мережі Інтернет

 

2-4

8

5-6

7

8

 

9-11

 

 

 

Критерій У закладі освіти застосовуються підходи для  адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників

 

1

Протоколи педагогічних рад

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

2

Анкети вчителів, учнів

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

3

Педагогічна рада Адаптація п’ятикласників

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

4

Спостереження за навчальними заняттями з метою вивчення особливостей адаптації першокласників

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

5

Адаптація учнів 10 класу

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

6

Готовність учнів 9 класів до завершення навчання в основній школі

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

7

Готовність учнів 11 класу до закінчення школи

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

8

Готовність учнів 4 класу до навчання у школі ІІ ступеня

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

9

Робота з молодими вчителями

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

10

Аналіз роботи вчителів-предметників і класних керівників з учнями, які мають низький рівень навчальних досягнень.

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

Вимога: Створення освітнього  середовища, вільного від будь-яких форм  насильства та дискримінації

Критерій: Заклад освіти планує та реалізує діяльність  щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі

 

1

Бесіди з попередження булінгу

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

2

Організації роботи з превентивного виховання.

 

5-6

7-8

9-10

11

1-2

3-4

 

6

 

 

3

Індивідуальні програми розвитку. Контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Критерій:  Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотримання етичних  норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

 

1

Анкети учнів, батьків, педагогів

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

2

Відвідування ГКК

 

5-7

1-3

8-9

2-4

8-9

 

10-11

6

 

 

3

 

Звіти відвідування учнями  освітнього закладу . Попередження пропусків навчальних занять здобувачами освіти

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

4

Перевірки запізнень і відвідування школи здобувачами освіти

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

5

Аналіз роботи класних керівників з питання контролю за відвідуванням занять учнями 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

6

Робота  з батьками здобувачів освіти щодо їх відповідальності за відвідуванням учнями занять

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

7

Соціальний захист дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

 

 

7.2

 

 

7.3

 

 

7.4

 

 

 

 

7.5

 

Планування заходів щодо реалізації програми “Соціально-правовий захист дітей”

Аналіз працевлаштування випускників (дітей пільгової категорії)

Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, які знаходяться під опікою

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгової категорії

Складання соціологічних карт класів та школи, списків учнів по категоріям

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Цивільний захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Планування роботи

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Підготувати і провести День ЦЗ

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

8.3

Здійснювати контроль за якістю проведення занять  з  предмету  «Захист України»  та  основ  здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

8.4

Організувати показ навчальних і хронікальних фільмів з питань військово-патріотичного виховання

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

8.5

Провести шкільну спартакіаду допризовної молоді

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

8.6

Участь у Вахті пам’яті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

8.7

Провести змагання:

-            з цивільного  захисту

-            з підтягування на перекладині

-            з бігу на 100 м

-            з човникового бігу 10х10 м

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

8.8

Складання календарного плану основних заходів з цивільного  захисту на рік

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Складання списку особового складу школи для отримання засобів індивідуального захисту

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

10

Проведення наради за участю директора з питання: “Про дії колективу в разі отримання сигналів цивільного  захисту”

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

11

Здійснення розрахунків на випадок евакуації шкільного майна, технічних засобів навчання та документації школи

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Розробка розрахунків для отримання обладнання та інвентарю цивільного захисту

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Оформлення шкільного стенду цивільного  захисту

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

14

Організація перегляду фільмів з питань цивільного  захисту учням 1-11-х класів

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Критерій: Керівник та заступники керівника (далі –  керівництво) закладу освіти, педагогічні працівники протидіють булінгу (цькуванню), іншому насильству, дотримуються порядку реагування на їх прояви

1

Бесіди з попередження булінгу

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

2

Тренінги щодо попередження булігну

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

3

Робота з учнями «групи ризику»

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Вимога: Формування інклюзивного,  розвивального та мотивуючого до навчання  освітнього простору

Критерій:  Приміщення та територія закладу освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування

1

Ремонт санвузлів

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

2

Заходи щодо реалізації універсального дизайну

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

3

Ресурсна кімната. Обладнати інклюзивно -ресурсну кімнату

Облаштування впродовж року

 

Критерій:   У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми  потребами

 

1

Оформлення документації щодо організації роботи за індивідуальною формою навчання для дітей з особливими освітніми потребами. ІПР

+

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

2

контроль

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

3

Корекційно-розвивальні заняття

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

4

Вивчити використання технологій, методів навчання, викладання, пристосування навчального матеріалу, програм до особистостей розвитку дитини у класах, де є діти з ООП

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Профілактична робота з учнями закладу щодо толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

6

Консультування батьків дітей з ООП з особливостей навчання і розвитку дитини

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

7

Проходження асистентами вчителів, вчителями проходження тренінгів, курсів, семінарів з проблем інклюзивного навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Контроль за організацією роботи з дітьми з особливими освітніми проблемами за індивідуальною формою навчання

постійно

 


 

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

№ зп

Об’єкт оцінки

Місяці, відповідальні

 

 

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

Напрям:                                                                        СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Вимога: Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень

 

Критерій: Здобувачі освіти отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень

 

1

Критерії оцінювання.

Спостереження за навчальними заняттями з усіх навчальних предметів

 

2-4

5-11

7,10

6,8,9,11

 

7,10

 

6,8,9,

11

 

 

 

2

Анкети учнів

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Критерій: Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації компетентнісного підходу до навчання

 

1

Відвідування уроків з метою вивчення питання реалізації компетентністного підходу

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

1.1

На уроках укр мови та літератури у 5-11 класах

5.6,8,9,11

11

6,5

11,5

8

 

7

9

10

 

 

1.2

На уроках укр мови та літератури у 5-11 класах

6,8,9,11

11

5.6

11

8

 

7

9

10

9

 

1.3

На уроках іноземної мови 

6,8,9,11

 

6

11

5.8

 

7

9

10

 

 

1.4

На уроках іноземної мови у 8-11

8,11

11

9

5.11

8

 

8

9

 

 

 

1.5

На уроках зарубіжної літератури

5-11

11

6

11

8

 

5

9

7

 

 

1.6

На уроках математики у початкових класах

2-4

 

 

2

 

4

 

 

3

 

 

1.7

На уроках математики

5-11

11

6

11

8

5

 

9

 

9

 

1.8

На уроках історії 

5-11

11

6

11

8

5

 

9

7

 

 

1.9

На уроках біології

5-11

11

6

11

8

5

 

9

7

 

 

1.10

На уроках географії

5-11

11

6

11

8

 

 

9

 

 

 

1.11

На уроках природознавства у 5 класах

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

1.12

На уроках основ здоров’я

5-9

 

6

7

8

 

 

9

 

 

 

1.13

На уроках фізики

7-11

11

9

11

8

 

 

9

7

 

 

1.14

На уроках хімії

7-11

11

9

11

8

 

 

9

7

 

 

1.15

На уроках трудового навчання

5-11

5

6

11

8

 

 

9

10

 

 

1.16

На уроках фізичної культури

2-11

11

6

11

8

 

5

9

11

 

 

1.17

На уроках мистецтва

8-11

11

 

11

8

10

 

9

 

 

 

1.18

На уроках музичного мистецтва

5.6.7

 

6

7

5

 

 

 

 

 

 

1.19

На уроках образотворчого мистецтва

5-7

 

6

5

7

 

 

 

 

 

 

1.20

На уроках правознавства та ГО

9,10

 

 

10

 

 

 

9

 

 

 

1.21

На уроках інформатики

4-11

 

6

8

11

9

 

11

10

 

 

Критерій: Здобувачі освіти вважають оцінювання результатів навчання справедливим і об’єктивним

 

1

Анкети учнів, батьків

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Вимога: Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти

Критерій: У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти

1

Протоколи педагогічних рад

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

2

Аналізи контрольних робіт

 

 

 

 

4,9,11

5,6,7,8

 

 

 

+

 

3

Підсумкові накази

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

4

Результати ДПА, ЗНО

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

Критерій: У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання

 

1

Спостереження за Навчальними заняттями з усіх навчальних предметів

 

11

6,8.5

7.9

2-4

5

9

11

4

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимога:  Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання

Критерій:  Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання

 

 1

Графік роботи курсів за вибором та факультативів

 

 

перевірка

 

 

 

 

перевірка

 

 

 

2

Заохочення та стимулювання учнів

 

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

3

Анкети учнів

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

4

Спостереження за навчальними заняттями

 

8

11

5

7

5

9

11

 

 

 

5

Щоденники здобувачів освіти

 

 

8-11

 

 

5-6

 

7-9

10

 

 

Критерій: Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти

 

1

Самооцінювання учасників освітнього процесу

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

2

Спостереження за проведенням навчальних занять

 

8

5

 

7

 

9

10

11

 

 

3

Відвідування ГКК

 

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

№ зп

Об’єкт оцінки

Місяці, відповідальні

 

 

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

Напрям:                                           ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Вимога: Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти

 

Критерій: Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

 

 

1

Календарно-тематичні плани

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

 

2

Аналізи контрольних робіт