Навчальний план

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Директор КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст..с. Сальниця»

 

    _______          Грубський С.Д.

 

 

 

 

Навчальний план

 

Комунального закладу  «Опорний заклад

 загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Сальниця»

Уланівської сільської ради

Хмільницького району Вінницької області

на 2021/2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ с. Сальниця» на 2021-2022 н.р.

 

Школа І ступеня (1-4 клас)

Навчальний план школи І ступеня комунального закладу «Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Сальниця» (далі КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. Сальниця»), (початкова освіта) розроблено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року №688), затвердженої наказом  Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року №1272 «Про затведження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти». Програму для 3-4 класу сформовано на  основі Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р.Б. 3-4клас (Наказ МОН України №1273 від 08.10.19р.)

Навчальний план початкової освіти КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. Сальниця»,  Типова освітня програма початкової освіти під керівництвом Р.Б. Шияна окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

       На 2021/2022 навчальний рік передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання. Навчальний план містить інваріантну складову.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Разом

Українська мова

5

5

5

5

20

Іноземна мова

2

3

3

3

11

Математика

3

3

4

4

14

Я досліджую світ*

7

8

7

7

29

Інформатика

0

0

1

1

2

Мистецтво**

2

2

2

2

8

Фізична культура***

3

3

3

3

12

Усього

 19+3

21+3

22+3

22+3

84+12

Додаткові години на вивчення предметів нваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

1

1

1

4

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

22

25

26

26

100

У 2021-2022 навчальному році учень третього класу Оліщук Дмитро Іванович навчається за індивідуальною формою навчання – за станом здоров’я.  Підстава для введення індивідуальної форми навчання для Оліщука Дмитра – заява батьків та рішення Лікарсько-консультативної комісії КНП «Уланівський ЦПМСД» Уланівської сільської ради, протокол №08 від 30 серпня 2021 року  – «за станом здоров’я потребує індивідуальної форми навчання на 2021-2022 навчальний рік».

 

Індивідуальний навчальний план

на 2021/2022 навчальний рік

для 3 класу з українською мовою навчання

 

Назва освітньої галузі

Кількість годин на тиждень

Оліщук Дмитро

Мовно-літературна

2

Іншомовна (англійська мова)

0

Математична

1,7

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3,3

Технологічна

 

Мистецька

0,8

Фізкультурна

1,2

Разом

9

  

Базова  середня  освіта ( 5-9 класи)

Навчальний план базової середньої освіти КЗ «ОЗЗСО І-ІІІ ст. с. Сальниця», для 5 – 9 класів  розроблено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, розробленої на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №405 «Про затвердження типової освітньої програми загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

 

Українська література

2

2

2

2

2

 

Іноземна мова

3

3

3

3

3

 

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

 

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

 

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

 

Основи правознавства

-

-

-

-

1

 

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

 

Мистецтво

-

-

-

1

1

 

Математика

Математика

4

4

-

-

-

 

Алгебра

-

-

2

2

2

 

Геометрія

-

-

2

2

2

 

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

 

Біологія

-

2

2

2

2

 

Географія

-

2

2

2

1,5

 

Фізика

-

-

2

2

3

 

Хімія

-

-

1,5

2

2

 

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

 

Інформатика

1

1

1

2

2

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

 

Фізична культура**

3

3

3

3

3

 

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

 

  курс ОЗВ

 

 

 

0.5

0,5

 

хімія

 

 

1

 

 

 

Курс «фінансова грамотність»

 

1

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

23,5+3

27,5+3

29+3

29+3

30,5+3

 

                          Навчальний план  10-11 класів (профільна середня освіта)

 Навчальний план профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти  (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року  №1392  «Про затвердження Державного стандарту  базовох і повної загальної середньої освіти»), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408 (в редакції  наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493).

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік:

для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.

Зміст інформаційно-технологічного профілю для 10 і 11 класів реалізується через вивчення предмету інформатика. Кількість годин для вивчення профільного предмету збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

Вибірково-обов’язковими предметами визначеними для 10 класу «Мистецтво» та «Технології», для 11 класу- «Мистецтво» та  «Технології», що вивчаються на рівні стандарту.

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Базові предмети

 

 

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Мова та література нацменшин

 

 

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

0

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Фізична культура

3

3

Захист України

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети:

3

3

        Інформатика,

   

 Технології,

1,5

1,5

 Мистецтво

1,5

1.5

Профільні предмети

     

Інформатика

5

5

Курси за вибором

 

 

 

Додаткові години на окремі базові предмети:

1

2

  Математика

1

1

  Українська мова

 

0,5

Історія

 

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Всього  (без урахування поділу класу на

групи)

36

36

 

 

 

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2021/2022 навчальний рік розпочинається   1 вересня 2021 року та закінчується не пізніше 1 липня 2022 року.

 Орієнтовна структура навчального року: І семестр - з 01.09.2021 по 24.12.2021; ІІ семестр - з 10.01.2022 по 03.06.2022.

Впродовж навчального року проводяться канікули:

осінні канікули - з 25.10.2021 по 30.11.2021;

зимові канікули - з 25.12.2020 по 09.01.2022;

весняні канікули - з 21.03.2021 по 27.03.2022.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 03 червня 2021 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Школа працює в режимі п’ятиденному режимі з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 8.30  до 17.00  і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором закладу.

Упродовж навчального дня проводяться перерви з дотриманням карантинних обмежень згідно Санітарного регламенту.