Положення про методичне об'єднання класних керівників

                                                                  

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної    ради № _1_

від «_23_» ___08____ 2023р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № ____

від «___» ______ 2023 р.

Директор: _______ Володимир ТКАЧ

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про МЕТОДИЧНе ОБЄДНАННЯ

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

 

САЛЬНИЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

Уланівської сільської ради

 

 

 

 


І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про методичне об’єднання класних керівників (далі - Положення) у Сальницькому ліцеї Уланівської сільської ради (далі – заклад) визначає діяльність методичного об’єднання  класних керівників(класоводів) (далі МО) закладу освіти, передбачає безперервний професійний розвиток педагогічних працівників, які володіють теорією та практикою організації та проведення освітньої роботи у закладі освіти.

1.2. Положення розроблено на основі Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, Статуту закладу освіти та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України в галузі освіти.

1.3. МО об’єднує класних керівників 5-11 класів (класоводів 1-4 класів) та створене з метою забезпечення ефективності роботи кожно­го класного керівника (класовода), їх творчого розвитку, пропагування нових педагогічних ідей.

ІІ.  Завдання методичного об'єднання

2.1. Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників ( класоводів).

2.2. Забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації здобувачів освіти.

2.3. Озброєння класних керівників (класоводів) сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.

2.4. Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.

2.5. Вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників (класоводів).

2.6. Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників (класоводів).

ІІІ. Функції методичного об'єднання

3.1. Організовує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних керівників (класоводів).

3.2. Координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі.

3.3. Організовує  вивчення та впровадження класними керівниками (класоводів)  сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

3.4. Обговорює матеріали узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників (класоводів).

3.5. Оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією закладу освіти про заохочення класних керівників (класоводів).

ІVДіяльність методичного об'єднання

4.1. Керівник МО планує роботу на навчальний рік, який затверджується на засіданні методичної ради закладу освіти.

4.2. Засідання МО проводяться не менше 4 разів на навчальний рік.

4.3. Питання, які порушуються на засіданнях МО:

-  обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду з питань виховання;

-  заслуховування й обговорення проблем, що стосуються освітнього процесу;

-  моніторинг  навчальних досягнень учнів;

-   ознайомлення з новою методичною літературою, фаховою пресою з питань виховання.

4.4. Робота засідання протоколюється.

4.5. МО підзвітне у своїй діяльності методичній раді й адміністрації закладу освіти.

VДокументація методичного об'єднання

5.1. Список членів методичного об'єднання (банк даних про склад методичного об'єднання та облік методичної роботи)

5.2.Річний план роботи методичного об'єднання.

5.3. Протоколи засідань методичного об'єднання.

5.4. Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, засідань МО.

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Класні керівники (класоводи) Сальницького ліцею Уланівської сільської ради мають знати Положення про методичне об’єднання класних керівників. Заклад освіти  забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

8.2. Положення про методичне об’єднання класних керівників Сальницького ліцею Уланівської сільської ради, затверджується педагогічною радою закладу освіти та вводиться в дію наказом директора закладу освіти.